מידת החנופה, הבלגה, התייחסות לרשעים כלצדיקים

קוד: מידת החנופה בתנ"ך

סוג: אוסף_תוספת

מאת:

אל:

תוספות ותגובות