גם מתרפה במלאכתו, אח הוא לבעל משחית

קוד: ביאור:משלי יח9 בתנ"ך

סוג: תוכן1

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

משלי יח9: "גַּם מִתְרַפֶּה בִמְלַאכְתּוֹ - אָח הוּא לְבַעַל מַשְׁחִית"

גם אדם העושה את מלאכתו בצורה רפויה, חלשה ומרושלת, דומה כמו אח לאדם בעל כלי משחית, כי רשלנות בעבודה עלולה לגרום הרס והשחתה.

עצות

1. הפסוק מדגיש את חשיבות המלאכה. רוב ספר משלי משבח את החכמה, אולם אין זה מספיק ללמוד חכמה - צריך גם לעשות מלאכה: גם מי שמתרפה במלאכתו, ואינו משקיע מספיק בעבודתו, דומה לאדם משחית:

א. משחית את החברה, כמו ב משלי כח24: "גּוֹזֵל אָבִיו וְאִמּוֹ וְאֹמֵר אֵין פָּשַׁע - חָבֵר הוּא לְאִישׁ מַשְׁחִית" (פירוט); אין לו פרנסה משל עצמו ולכן הוא עלול להגיע למצב שיגזול את הוריו או אנשים אחרים, "כל שאינו מלמדו אומנות (מלאכה) - מלמדו ליסטות" (רבי יהודה, תלמוד בבלי קידושין ל:).

ב. משחית את נפשו, כמו ב משלי ו32: "נֹאֵף אִשָּׁה - חֲסַר לֵב, מַשְׁחִית נַפְשׁוֹ הוּא יַעֲשֶׂנָּה"; הוא אינו מממש את כל הצדדים של נפשו, חלק ניכר מהנפש שלו בטל, ולכן הוא עלול להגיע לניאוף, כדברי חז"ל, "בטלה מביאה לידי זימה" (בבלי כתובות נט:). ולכן קבעו חז"ל, שעשיית מלאכה חשובה גם כערך בפני עצמו, ולא רק כאמצעי לפרנסה: "היה לה ולו ממון הרבה, אפילו היו להן כמה שְפָחוֹת - אינה יושבת להבטלה בלא מלאכה כלל, שהבטלה מביאה לידי זימה; אבל אין כופין אותה לעשות מלאכה כל היום כולו, אלא לפי רוב הממון ממעטת במלאכה.  והמדיר את אשתו שלא תעשה מלאכה כלל - יוציא וייתן כתובה, שהבטלה מביאה לידי זימה" (רמב"ם הלכות אישות כא ב).

מלאכה חשובה גם לאנשים הלומדים תורה, כדברי הרמב"ם: "כל המשים על לבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה - הרי זה חלל את השם ובזה את התורה וכבה מאור הדת וגרם רעה לעצמו ונטל חייו מן העולם הבא... וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילה וגוררת עון, וסוף אדם זה שיהא מלסטם את הבריות" (רמב"ם, הלכות תלמוד תורה ג י).

הרב יוסף קארו, ב"כסף משנה" שם, חלק על הרמב"ם בעניין הקיצבאות ללומדי תורה, וטען שמותר לתלמידי ישיבות לקבל קיצבאות על-מנת שיוכלו להקדיש את רוב זמנם ללימוד, אך גם הוא לא חלק על החשיבות של עשיית מלאכה: "אפשר לומר שכוונת רבינו כאן היא, שאין לאדם לפרוק עול מלאכה מעליו כדי להתפרנס מן הבריות כדי ללמוד, אבל שילמוד מלאכה המפרנסת אותו, ואם תספיקנו מוטב, ואם לא תספיקנו יטול הספקתו מהציבור..."; וכך פסק בשולחן ערוך: "אחר-כך [אחרי שלמד תורה] ילך לעסקיו, דכל תורה שאין עמה מלאכה - סופה בטלה וגוררת עוון, כי העוני יעבירנו על דעת קונו. ומכל מקום, לא יעשה מלאכתו עיקר אלא עראי, ותורתו קבע, וזה וזה יתקיים בידו." (שולחן ערוך אורח חיים קנו א).

וכן הוסיף הרב יחיאל מיכל אפשטיין: "וכמה טועים בזה לאמר שהאומנות הוא דבר של בזיון, שהרי כמה תנאים ואמוראים שהיו בעלי מלאכות! ואיתא במדרש רבה בראשית: חביבה היא המלאכה מזכות אבות, שזכות אבות הצילה ממון, ומלאכה הצילה נפשות, שנאמר: "לולי אלקי אבי אברהם... כי עתה ריקם שלחתני, את עניי ואת יגיע כפי ראה אלקים ויוכח אמש " כלומר, שלא הרגו לבן ליעקב בפגעו בו" (ערוך השולחן אורח חיים קנו).

עם זאת, ישנם רבנים הטוענים, שתלמידי חכמים לא צריכים לעסוק במלאכה, כי אם יעסקו במלאכה לא יוכלו להיות גדולים בתורה. לעניות דעתי דעה זו אינה נכונה, כמו שנאמר ב משלי טו16: "טוֹב מְעַט בְּיִרְאַת ה' מֵאוֹצָר רָב וּמְהוּמָה בוֹ" (פירוט), וב משלי טז8: "טוֹב מְעַט בִּצְדָקָה, מֵרֹב תְּבוּאוֹת בְּלֹא מִשְׁפָּט" - עדיף ללמוד מעט ולנהוג בצדק, מללמוד הרבה ולחיות שלא על-פי משפט התורה (פירוט). לימוד תורה אינו עוד "מקצוע" ככל שאר המקצועות; אין זה מספיק לדעת אותו באופן תיאורטי; חייבים גם לחיות לפיו. ואחד מעקרונות התורה הוא עשיית מלאכה.

דקויות

גם - כמה פירושים:

א. גם = בנוסף למה שנזכר בפסוק הקודם:

1. הפסוק הקודם מדבר על הנזק שגורמים דברי שנאה, משלי יח8: "דִּבְרֵי נִרְגָּן כְּמִתְלַהֲמִים, וְהֵם יָרְדוּ חַדְרֵי בָטֶן" (פירוט). הפסוק שלנו אומר: בנוסף לנרגן, גם אדם המתרפה ממלאכתו משחית את היחסים בין אדם לחברו. הוא הוא ממורמר ומתוסכל מכך שאינו מוציא לפועל את כשרונותיו, ומשליך את התיסכולים שלו על אחרים (ע"פ גליה), מפיץ תלונות ורכילויות ומעורר מריבות. יש לו עודף זמן, והוא עוזר לנרגן להפיץ את דבריו המזיקים. והמשמעות המעשית דומה - יש להתרחק מהעצל כמו מהנרגן, כי שניהם משחיתים את מי שנמצא בחברתם.

2. ויש שפירשו להיפך, שהפסוק הקודם נוסף על הפסוק שלנו: "מדבר הרגינות גם הוא מתרפה במלאכתו, שלא יעשנה בהיותו רכיל" (אבן עזרא).

3. גם = בנוסף למה שנזכר בפסוקים אחרים:   בפסוקים אחרים נאמר, שאנשים שאינם לומדים חכמה הם מסוכנים ויש להתרחק מהם, כי אין להם דרך-ארץ ואינם יודעים איך להתנהג, למשל משלי יז12: "פָּגוֹשׁ דֹּב שַׁכּוּל בְּאִישׁ, וְאַל כְּסִיל בְּאִוַּלְתּוֹ" (פירוט);    בפסוק שלנו נאמר, שגם אדם שמתרפה במלאכתו, אינו עובד או עובד בעצלתיים, אח הוא לבעל משחית - דומה לאדם המשחית את כל מי שנמצא בקרבתו.

4. ואפשר לפרש: גם = בנוסף לאנשים אחרים שנקראו משחית; ראו "עצות".

ב. גם = אפילו, בנוסף למה שמובן מאליו:

5. מובן מאליו שהמתרפה במלאכת המעסיק שלו הוא אח לבעל משחית, שהרי הוא גוזל את כספו של המעסיק וכאילו משחית את רכושו. אך גם אדם שמתרפה במלאכתו, במלאכה של עצמו, גם הוא אח לבעל משחית: "בא להוכיח העצל המתרפה במלאכתו, שלא יאמר כי אין עונש רק במתרפה במלאכת אחרים ... כי יחשב כמשחית ממון עצמו... והמשחית ממון עצמו חוטא" (ר' יונה גירונדי). "וייתכן כי ידבר העניין הזה במתרפה במלאכת החכמה והעבודה, כי המשחית ימיו ושנותיו - לא נופל הוא מאיש משחית ממון" (שם).

6. מובן מאליו שהמתעצל ואינו עובד כלל הוא אח לבעל משחית, כמו שנאמר ב משלי כד30-31: "עַל שְׂדֵה אִישׁ עָצֵל עָבַרְתִּי, וְעַל כֶּרֶם אָדָם חֲסַר לֵב; וְהִנֵּה עָלָה כֻלּוֹ קִמְּשֹׂנִים, כָּסּוּ פָנָיו חֲרֻלִּים, וְגֶדֶר אֲבָנָיו נֶהֱרָסָה". אך גם אדם שמתרפה, כלומר עובד ברפיון, ללא ריכוז מלא, גם הוא משחית, כי הוא עלול לעשות טעויות שיגרמו לאסון. לדוגמה:

 • מתכנת ה מתרפה ואינו מתרכז בעבודה עלול להכניס באגים לתוכנה;
 • שומר ה מתרפה ואינו מתרכז בשמירה מאפשר למחבלים להיכנס ולהשחית.

במלאכתו -

1. על-פי הפשט הכוונה למלאכה ממש, שמתפרנסים ממנה, כמו בדברי חז"ל: "כל תורה שאין עמה מלאכה - סופה בטלה וגוררת עוון" (משנה אבות ב ב), "בא להוכיח העצל המתרפה... במלאכת עצמו... כי ייחשב המשחית ממון עצמו - חוטא" (הרב יונה גירונדי).

2. ויש שפירשו שהכוונה למלאכת קיום המצוות ועבודת ה': "גם מתרפה במלאכתו - פורש מן התורה והוא תלמיד חכם, לבעל משחית - לשטן" (רש"י), "גם מתרפה במלאכתו - במצוות עשה, אח הוא לבעל משחית - העובר על לא תעשה" (הגאון מווילנה), "יש לפרש שנמשך למטה מגדל עוז שם ה', שם ה' הוא המגדל אשר בונים בני אדם, וזה מלאכתם המוטל עליהם להגדיל שם ה' ולבנות מקדשו, ויש בונה ומשחית ויש בלתי בונה כלל, ושניהם עונשם שווה" (מלבי"ם, ודומה לזה מצודת דוד, רמ"ד וואלי), "העצל, אף על פי שאינו עושה רע בקום עשה, הנה הוא מביא את הרעה עליו בשב ואל תעשה שלו. ואמר גם מתרפה במלאכתו אח הוא לבעל משחית, כי אף על פי שאינו המשחית העושה את הרעה בידיו, לא תחשב שהוא רחוק ממנו, אלא אחיו הוא ובן גילו הוא." (רמח"ל, מסילת ישרים ו)

"למה החומרה הגדולה למי שמתרפה ממלאכתו? מפני שאינו מרגיש את התועלת במצוה. הוא אינו מרגיש "כי הוא חייך ואורך ימיך". על חייו אדם אינו מתרפה. אם יש סכנת חיים אדם עושה את כל המאמצים להציל את עצמו. "עץ חיים היא למחזיקים בה", מה פירוש עץ חיים היא למחזיקים בה? אם אדם טובע, ח"ו, בנהר, ותעבור ספינה ותרצה למשות אותו מן הנהר, עד שיצליחו למשות אותו בינתיים מושיטים לו עץ שיחזיק שלא יטבע בנהר. הוא יחפש קוּלוֹת? הוא יחזיק ביד אחת? אולי מספיק להחזיק בשלוש אצבעות? הוא יחפש חומרות! הוא יחזיק בשתי ידיים! ואם יוכל להחזיק גם ברגליים יחזיק גם ברגליים! אילו היתה לו עוד יד, היה מחזיק בעוד יד, כי הוא מבין שהחיים שלו תלויים בזה, הוא לא יתרפה במלאכתו... כלי שני אינו מבשל. אם אתה לומד ברפיון, באדישות ובקור, לא תצליח לחנך את הבנים ללימוד תורה. אם הבנים רואים שאבא עושה את המצוות כמו שכפהו שד, ר"ל, יחשבו: מה לנו ולצרה הזאת? האבא עושה את זה כי כך סבא עשה, אבל למה אנחנו צריכים לעשות את זה? אם הם יראו שהאבא לומד תורה באהבה וביראה, ויראו שהוא מקיים את המצוות מפני שאיכפת לו מהמצוות, יבינו ש"הוא חייך", הם ירצו לעשות את זה, יש סיכוי שזה יעבור הלאה, אבל אם אתה בעצמך עושה את זה בקירור, אין הרבה סיכוי שהדברים יעברו לבנים..." (הרב אביגדור נבנצל, גם מתרפה במלאכתו אח הוא לבעל משחית, מטמון).

הרעיון כמובן נכון, אולם אילו זו הייתה כוונת הפסוק, היה כתוב בפירוש "גם מתרפה במצוות". נראה שגם המפרשים לא התכוונו להגיד שזה פשוטו של מקרא, אלא שזה רעיון נוסף שניתן ללמוד ממנו, ו"אין מקרא יוצא מידי פשוטו".

3. ויש ששילבו בין הפירושים: "מי שהוא מתעצל במלאכתו, באיזו מלאכה שיתעסק בה, הנה הוא חבר לבעל הפַּח, שיציב משחית ללכוד האנשים. וזה יהיה מצדדים:"
 • "[האחד], כי בעל זאת המלאכה יסמוך על שיעשה מלאכתו באמונה, ולא ירגיש במה שיתחדש לו מעצלות הפועל ההוא, כמו שלא ירגיש בפח מי שנלכד בו עד הלכדו."
 • "והשני, כי אם עשה המלאכה לעצמו, הנה עצלותו בו יסבב שלא ימצא לו טרפו, ויצטרך להיות בעל משחית בעבור בקשת המזון."
 • "והשלישי, כי אם תהיה זאת המלאכה אשר לאדם במה שהוא אדם, והוא השגת המושכלות, הנה עצלותו בה תסבב שילכד השכל בפחי הגוף ובשחיתותיו." (רלב"ג)
"כתוב: גם מתרפה במלאכתו אח הוא לבעל משחית, אין הבדל גדול בין אדם שמתרפה במלאכתו ועושה אותה בעצלתים, לאדם שמזיק בכוונה. כמו שהמסילת ישרים מבאר (פרק ו), יש אדם שמשחית בקום ועשה, עושה מעשים רעים, ויש אדם שלא עושה מעשים רעים אבל מתרפה מלעשות דברים טובים, והתוצאות אינן רחוקות זו מזו. במשל ששלמה נותן (משלי כד ל-לד), אדם שיש לו כרם יכול לקחת גרזן ולקצוץ את העצים, ואז הוא משחית בידים ממש, אבל הוא יכול גם פשוט להתעצל, לא לטפח את הכרם, לא לעדור כשצריך לעדור, ולא להשקות כשצריך להשקות, ואז ממילא העצים ימותו, אין הבדל גדול, אם כן, בין מתרפה במלאכתו לבעל משחית, שניהם מזיקים באותה מידה. יוסף נכשל בלשון הרע... ונס חנוכה הרי גם הוא הרי נגרם ע"י לשון הרע, שמרשיעי ברית הלשינו אצל אנטיוכוס וגרמו לו לגזור גזירות על היהודים, וזה גרם אחר-כך לנס חנוכה. ומי שנמנע מלפרסם את הנס, אמנם איננו מדבר לשון הרע, אבל הוא נמנע מלפרסם את הטוב, וכבר אמרנו, מתרפה במלאכתו אח הוא לבעל משחית... בזה ניתן לדרוש סמוכים בין שתי המימרות של רב תנחום. יוסף לפי מדרגתו נחשב למדבר לשון הרע, ומי שלא מפרסם נס חנוכה הוא מתרפה במלאכתו לפרסם את הנס, וגם לו מגיע אולי, ח"ו, להזרק לבור של עשרים אמה" (הרב אביגדור נבנצל, שיחה לפרשת וישב ה'תשס"ב, מטמון).

4. וחז"ל דרשו את הפסוק על מלאכת בניין בית המקדש: "גַּם מִתְרַפֶּה בִּמְלַאכְתּוֹ - זה אחשורוש שביטל  מלאכת בית המקדש, אָח הוּא לְבַעַל מַשְׁחִית - זה נבוכדנצר שהשחית בית המקדש" (אסתר רבה א א); ייתכן שהם קראו את הפסוק בשינוי טעמים: גם מתרפה במלאכתו אח, וראו בכך רמז ל אח שורוש (ע"פ גליה).

אח הוא - שני פירושים:

1. אח הוא לבעל משחית = עוזר לבעל-משחית כמו שאח עוזר לאחיו, למשל: אדם המתבטל ממלאכתו ויש לו עודף זמן, עוזר לאדם הנרגן מהפסוק הקודם להפיץ את תלונותיו; שומר המתרפה ממלאכתו ואינו מתרכז בשמירה, עוזר למחבלים להיכנס לקניון. 

2. אח הוא לבעל משחית = דומה לאדם משחית כמו שאח דומה לאחיו, כמו ב איוב ל29: "אָח הָיִיתִי לְתַנִּים, ורֵע לִבְנוֹת יַעֲנָה".

הקבלות

בניגוד לאיש המתרפה במלאכתו, משבח ספר משלי את המהיר במלאכתו, משלי כב29: "חָזִיתָ אִישׁ מָהִיר בִּמְלַאכְתּוֹ - לִפְנֵי מְלָכִים יִתְיַצֵּב, בַּל יִתְיַצָּב לִפְנֵי חֲשֻׁכִּים" (פירוט).

-
הפסוק מגנה את המתרפה במלאכתו, וטוען שהוא גרוע כמו בעל משחית. מיהו אותו בעל משחית?

1. לפי רוב המפרשים, בעל משחית הוא כמו איש משחית, הנזכר ב משלי כח24: "גּוֹזֵל אָבִיו וְאִמּוֹ וְאֹמֵר אֵין פָּשַׁע - חָבֵר הוּא לְאִישׁ מַשְׁחִית" (פירוט) (כמו שב משלי כט22: "אִישׁ אַף יְגָרֶה מָדוֹן, וּבַעַל חֵמָה רַב פָּשַׁע" (פירוט), בעל חמה = איש חמה). בדברי המפרשים נזכרו שלוש דרגות של השחתה:

א. בעל משחית הוא ההורס את המלאכה שעשה (ומתרפה במלאכתו הוא זה שאינו עושה מלאכה כלל): "איש משחית כולל כל משחית, אבל בעל מורה על הקנין, ומורה שבנה והשחית וקלקל את מה שבנה"; "מי שהוטל עליו לעשות מלאכה למלכות, ואחד בנה את הבנין והשחיתו, ואחד ישב ולא בנה כלל, עונש שניהם שוה, כי בין כך וכך לא בנו הבנין המוטל עליהם" (מלבי"ם).

ב. בעל משחית הוא המתעצל במלאכת הזולת (ומתרפה במלאכתו הוא המתעצל במלאכת עצמו): "בא להוכיח העצל המתרפה במלאכתו, שלא יאמר כי אין עונש רק במתרפה במלאכת אחרים... כי יחשב כמשחית ממון עצמו... והמשחית ממון עצמו חוטא" (ר' יונה גירונדי על הפסוק);

ב. בעל משחית הוא זה שאינו עושה מלאכה כלל (ומתרפה במלאכתו הוא האדם העובד ברפיון, באיטיות וללא ריכוז מלא): "העצל אינו רוצה לעבוד לגמרי, והוא הבעל משחית; והמתרפה - עושה הוא בשעה שבאה דבר עשיה לפניו, אבל הוא בעצמו אינו איש עובד, נרדם הוא בעבודתו, מאריך בה ללא צורך ורוצה רק בשטחיות, לא יתאמץ ולא יתעמק" (האדמו"ר מפיאסצנה, "חובת התלמידים", פרק רביעי, מחלת העצלות וההתרפות ותרופתן).

2. יש שפירשו, בעל משחית = בעל כלי-משחית: "גם מי שהוא מתעצל במלאכתו, באי זו מלאכה שיתעסק בה, הנה הוא חבר לבעל הפח, שיציב משחית ללכוד האנשים" (רלב"ג). דיבור נמשל לנשק, ומכאן שהנרגן, שנזכר בפסוק הקודם, הוא בעל כלי משחית - דברי הנרגנות שלו;   גם המתרפה במלאכתו הוא בעל כלי משחית, כי גם הוא מדבר דברי נרגנות מתוך שיעמום.

3. ייתכן שהכוונה למשחית הנזכר בפסוקים אחרים בספר משלי - ראו "עצות".

4. ולענ"ד, ייתכן שהכוונה לבעל של אישה, כמו בנו השני של יהודה, בראשית לח9: "וַיֵּדַע אוֹנָן כִּי לֹּא לוֹ יִהְיֶה הַזָּרַע, וְהָיָה אִם בָּא אֶל אֵשֶׁת אָחִיו - וְשִׁחֵת אַרְצָה לְבִלְתִּי נְתָן זֶרַע לְאָחִיו". אדם המתרפה במלאכתו, גורם נזק למשפחתו כמו בעל המשחית את זרעו.

שני פסוקים קודם לכן, מספרת התורה שה' המית את ער, בנו הבכור של יהודה, כי היה  בעיניו, אבל לא מסבירה מה בדיוק היה רע אצלו (בראשית לח7, דברי הימים א ב3): "בְּנֵי יְהוּדָה: עֵר וְאוֹנָן וְשֵׁלָה, שְׁלוֹשָׁה נוֹלַד לוֹ מִבַּת שׁוּעַ הַכְּנַעֲנִית. וַיְהִי עֵר בְּכוֹר יְהוּדָה רַע בְּעֵינֵי ה', וַיְמִיתֵהוּ". ייתכן שאפשר לפתור את החידה בעזרת הפסוק שלנו. אם אונן היה "בעל משחית", אז ער היה "אח לבעל משחית". אם כך, ייתכן שהיה רע בעיני ה' כי היה "מתרפה במלאכתו".

-

ישנם פסוקים נוספים המדגישים, לפי חלק מהפירושים, את חשיבות המלאכה:

בראשית ג19: "בְּזֵעַת אַפֶּיךָ תֹּאכַל לֶחֶם..." - מאז שהאדם גורש מגן עדן, נגזר עליו שיהיה חייב לעבוד קשה כדי להרוויח את לחמו, ומי שמנסה להרוויח בלי לעבוד עובר על גזירת ה'.

שמות כ8: "שֵׁשֶׁת יָמִים תַּעֲבֹד, וְעָשִׂיתָ כָּל מְלַאכְתֶּךָ" - לפי חלק מהפירושים, יש כאן מצוה לעשות מלאכה במשך ששת ימי השבוע.

תהלים קכח1-2: "אַשְׁרֵי כָּל יְרֵא ה', הַהֹלֵךְ בִּדְרָכָיו. יְגִיעַ כַּפֶּיךָ כִּי תֹאכֵל, אַשְׁרֶיךָ וְטוֹב לָךְ" - לפי חלק מהפירושים, הפסוק מלמד שאדם ירא ה' צריך להתפרנס מיגיע כפיו, כלומר מעשיית מלאכה (פירוט).

-

הפסוק שלנו מתאר את הנזק שגורם המתרפה לאחרים; פסוק אחר מתאר את הנזק שגורם המתרפה לרכושו, משלי כד30-31: "עַל שְׂדֵה אִישׁ עָצֵל עָבַרְתִּי, וְעַל כֶּרֶם אָדָם חֲסַר לֵב. וְהִנֵּה עָלָה כֻלּוֹ קִמְּשֹׂנִים, כָּסּוּ פָנָיו חֲרֻלִּים, וְגֶדֶר אֲבָנָיו נֶהֱרָסָה" (פירוט).

ופסוק נוסף מתאר את הנזק שגורם המתרפה לעצמו, משלי טו24: "אֹרַח חַיִּים לְמַעְלָה לְמַשְׂכִּיל, לְמַעַן סוּר מִשְּׁאוֹל מָטָּה" - מי שאינו עולה ומשתפר כל הזמן, סופו שיירד ויגיע למוות רוחני (פירוט).

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • Yeshiva.org.il - 5. התגברות על חולשות: וכך אמר שלמה המלך במשלי: "גם מתרפה במלאכתו אח הוא לבעל משחית" כי אע"פ שאיננו המשחית העושה רעה בידיו, אל תחשוב שהוא רחוק ממנו, אלא אחיו הוא ובן גילו. ... (cache)
 • תמחה את זכר עמלק / הרב משה צוריאל זכור (ארבע פרשיות...: ולכן המחלישים ומסייגים את מלחמתנו נגד הטרוריסטים, הם משתפי פעולה עם בני עמלק ככתוב " גם מתרפה במלאכתו, אח הוא לבעל משחית" (משלי יח, ט). ... (cache)
 • קטיף.נט:: זריזות וניצול הזמן: "גם מתרפה במלאכתו אח הוא לבעל משחית" (משלי יח, ט), אין הבדל גדול בין אדם שמתרפה במלאכתו, לאדם שמזיק בכוונה. גם המתרפה גורם למצוה שתחמיץ ותתקלקל. ... (cache)
 • נספחים:: "גם מתרפה במלאכתו אח הוא לבעל משחית" (משלי יח, ט) - אין הבדל גדול בין "בעל משחית " שעשה עבירה בפועל, לבין ה"מתרפה", שלא נזהר שלא לחטוא, הגם שבפועל לא חטא. ... (cache)
 • מכללת לפשיץ: שלמה המלך אמר " גם מתרפה במלאכתו אח הוא לבעל משחית" (משלי יח, ט). שלמה החכם מכל אדם, הקים אחרי מות אביו מינהל ציבורי מקיף והיה ער לבעיות מנהליות. ... (cache)
 • דף קשר מספר 803 - פרשת צו - שבת הגדול - זריזות / ישי גולדשטיין: ואמר: 'גם מתרפה במלאכתו אח הוא לבעל משחית' (משלי י"ח, ט), כי אף על פי שאיננו המשחית העושה את הרעה בידיו לא תחשוב שהוא רחוק ממנו אלא אחיו הוא ובן גילו הוא." ... (cache)
 • האמונות והדעות: וכן כתב בפירושו למשלי יח ט " גם מתרפה במלאכתו אח הוא לאיש משחית". 68. שנעלם ממנו גורם האסור, או זדון שבת, ושגגת מלאכה שנעלם ממנו אסור המלאכה, או זדון מלאכה ... (cache)
 • ת ת ל ם י נ כ ש ל ת תל םינכשל 4 4: על מה שאמר שלמה " גם מתרפה במלאכתו אח. הוא בעל משחית" אפשר לומר "הנכנע ליצרו -. אח הוא לרשע". הרמב"ם קבע כיסוד לטעמי המצוות את עקירת. עבודה זרה. ... (cache)
 • שכל הפועל: וזה שכתוב,)משלי יח ט(" גם מתרפה במלאכתו אח הוא לבעל משחית". דהיינו, שכבר נעשה עכירות בגוף, וממילא נעשה השכל עמוק, ואינו שורה ושולט על הדיבורים כבתחילה, ... (cache)
 • BASAR BHIMAH PICTURES: ... וגם מצויים ביראת ה' וזריזות ורצון עז, כי גם מתרפה במלאכתו אח הוא לבעל משחית (משלי יט ט') ואז רק אז נזכה לטהר השולין של בנים שגלו משולחן אביהם, ...
 • תורה.נט האתר התורני ברשת העולמי: והמתרפה בזה, בגלל טרדות, או עצלות, - אח הוא לבעל משחית! (סוף ספר "חומת הדת" לבעל הח"ח). "כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו" יש אנשים הטועים בנפשם לאמר: - הרי ... (cache)
 • משהו על יוסף בן מתתיהו / הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג: השאלה, שהיא נקודת-מוקד במחקר על יוסף בן-מתתיהו, כלומר, אם הוא היה ממש בוגד בעמו או רק בבחינת "גם מתרפא במלאכתו אח הוא לבעל משחית ", - הרי זוהי שאלה שקשה ... (cache)
 • פירוש שד"ל על בראשית פרק י: ... אח הייתי לתנים (איוב ל' כ"ט), אח הוא לבעל משחית (משלי י"ח ט'), והטעם שהיה נכבד כיפת שהיה הגדול; וכל זה אמנם להבזות את חם שיצאו ממנו מצרים וכנען. ... (cache)
 • באורי אגדות מועד קטן: וזהו דברי שלמה במשלי י"ח דברי נרגן כמתלהמים והם ירדו חדרי בטן גם איש מתרפה במלאכתו אח הוא לבעל משחית, פי' האיש שמלאכתו להסיר דברי נרגן והוא התרפה, ... (cache)
 • הלכות בית הכנסת: מתרפה במלאכתו אח הוא לבעל משחית. (. משלי יח. ט.) תאות עצל תמיתנו כי מאנו ידיו לעשות. (. משלי כא. כה.) מאזני צדק אבני צדק איפת צדק והי צדק יהיה לכ ... (cache)

תגובות