סגולות משלי פרק כח

קוד: סגלות משלי כח בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת:

אל: