מלכ1

קוד: מלכ1 בתנ"ך

סוג: שזמש

מאת:

אל:

תוספות ותגובות