שמח

קוד: שמח בתנ"ך

סוג: שורש1

מאת:

אל:

תוספות ותגובות