התמדה, עקביות

קוד: מידת ההתמדה בתנ"ך

סוג: אוסף_תוספת

מאת:

אל: סגלות משלי

תוספות ותגובות