מבנים פשוטים ואדריכליים

קוד: אדריכלות בתנ"ך

סוג: רבשורש

מאת:

אל:

אהל מועד

אוהל

אולם

אומנוֹת

אֲוֵרָה

אושיות

אַיִל4

אֵלָם

אֳני

אֳניה

אסָם

אפריון

ארובה

אֻרוָה

אֻריָה

ארמון

אשמנים

אשנָב

אתיק

באֵר

בֹאר

בֶאֱרֹת

בוֹר

בַחוּן

בַחַן

בַיִר

בירה

בירנית

ביִת

בית כלא

בית רשע

ביתן

במָה

במת

ברֵכָה

גָג

גֶדֶר

גָדֵר

גומץ

גורן

גלילים

גנזכים

גַת

דביר

דוברות

דָיֵק

דלֶת

הַגְּדֶרֶת

הדוּרים

היכל

הָעִיר

הרמון

זבול

זוית

חִבֵּל4

חדֶר

חַוָּה

חומה

חופה

חוצות

חֵיל

חֵל5

חלון

חנוּת

חצֵר

טוּר

טירה1

טירה2

טְפָחות

יסוד

יציע

יקֶב

כותל

כותרת

כלוּא

כְפַר

כֹפֶר4

לולים

לשכה

מאבוס

מגדל

מגוּר

מגוּרה

מדינה

מדרגה

מהפכת

מְזָוֶה

מזוזה

מחילה

מכון

מִכְלָה

מכמן

מלבן

מלונה

מלתחה

ממגורה

מנהרה

מסד

מסדרון

מסכנוֹת

מעגל1

מעוֹנָה

מעִי

מעקה

מְעָרָה

מַעֲרֶה

מפתָן

מצָד

מצוּדה

מִצְפֶה

מקֵרָה

מרכבה

משקוף

נוה צדיק

נשכה

סֹהַר

סוללה

סירה

סֹך

סֻכָּה

ספינה

עבָרָה

עֲגָלָה

עופל

עֲזָרָה1

עֲזָרָה2

עִי

עִיר

עיר בצורה

עליה[ע]

עמוד

פרבָר

צִי

ציוּן

צִים

צינוק

צפֶת

צריח

קֻבָּה

קבורה

קבֶר

קברות

קברים

קִיר

קֵן

קריה

קריות

קרת

רחוב

רכֶב

רָמָה

רפסודה

רפֶת

רצפה1

שוחה

שוּק

שוּר2

שורה

שיחה

שֹׂך

שֻׂכָּה

שַעַר

שפריר

תָא

תֵבָה

תלפיות

תוספות ותגובות