מידת הקנאה, תחרות בין אדם לחברו

קוד: מידת הקנאה בתנ"ך

סוג: אוסף_תוספת

מאת:

אל:

תוספות ותגובות