מידת הגבורה, אומץ לב

קוד: מידת הגבורה בתנ"ך

סוג: אוסף_תוספת

מאת:

אל:

תוספות ותגובות