ראשי > תנ''ך > עמוס >


עמוס א

1 דברי עמוס אשר-היה בנקדים מתקוע אשר חזה על-ישראל בימי עזיה מלך-יהודה ובימי ירבעם בן-יואש מלך ישראל שנתים לפני הרעש. 2 ויאמר יהוה מציון ישאג ומירושלם יתן קולו ואבלו נאות הרעים ויבש ראש הכרמל.

3 כה אמר יהוה על-שלשה פשעי דמשק ועל-ארבעה לא אשיבנו על-דושם בחרצות הברזל את-הגלעד. 4 ושלחתי אש בבית חזאל ואכלה ארמנות בן-הדד. 5 ושברתי בריח דמשק והכרתי יושב מבקעת-און ותומך שבט מבית עדן וגלו עם-ארם קירה אמר יהוה.

6 כה אמר יהוה על-שלשה פשעי עזה ועל-ארבעה לא אשיבנו על-הגלותם גלות שלמה להסגיר לאדום. 7 ושלחתי אש בחומת עזה ואכלה ארמנתיה. 8 והכרתי יושב מאשדוד ותומך שבט מאשקלון והשיבותי ידי על-עקרון ואבדו שארית פלשתים אמר אדני יהוה.

9 כה אמר יהוה על-שלשה פשעי-צר ועל-ארבעה לא אשיבנו על-הסגירם גלות שלמה לאדום ולא זכרו ברית אחים. 10 ושלחתי אש בחומת צר ואכלה ארמנתיה.

11 כה אמר יהוה על-שלשה פשעי אדום ועל-ארבעה לא אשיבנו על-רדפו בחרב אחיו ושחת רחמיו ויטרף לעד אפו ועברתו שמרה נצח. 12 ושלחתי אש בתימן ואכלה ארמנות בצרה.

13 כה אמר יהוה על-שלשה פשעי בני-עמון ועל-ארבעה לא אשיבנו על-בקעם הרות הגלעד למען הרחיב את-גבולם. 14 והצתי אש בחומת רבה ואכלה ארמנותיה בתרועה ביום מלחמה בסער ביום סופה. 15 והלך מלכם בגולה הוא ושריו יחדו אמר יהוה.

ראשי > תנ''ך > עמוס >


תוספות ותגובות