ראשי > תנ''ך > איוב >


איוב ד

1 ויען אליפז התימני ויאמר.
2 הנסה דבר אליך תלאה ועצר במלין מי יוכל.
3 הנה יסרת רבים וידים רפות תחזק.
4 כושל יקימון מליך וברכים כרעות תאמץ.
5 כי עתה תבוא אליך ותלא תגע עדיך ותבהל.
6 הלא יראתך כסלתך תקותך ותם דרכיך.
7 זכר-נא מי הוא נקי אבד ואיפה ישרים נכחדו.
8 כאשר ראיתי חרשי און וזרעי עמל יקצרהו.
9 מנשמת אלוה יאבדו ומרוח אפו יכלו.
10 שאגת אריה וקול שחל ושני כפירים נתעו.
11 ליש אבד מבלי-טרף ובני לביא יתפרדו.
12 ואלי דבר יגנב ותקח אזני שמץ מנהו.
13 בשעפים מחזינות לילה בנפל תרדמה על-אנשים.
14 פחד קראני ורעדה ורב עצמותי הפחיד.
15 ורוח על-פני יחלף תסמר שערת בשרי.
16 יעמד ולא-אכיר מראהו תמונה לנגד עיני דממה וקול אשמע.
17 האנוש מאלוה יצדק אם מעשהו יטהר-גבר.
18 הן בעבדיו לא יאמין ובמלאכיו ישים תהלה.
19 אף שכני בתי-חמר אשר-בעפר יסודם ידכאום לפני-עש.
20 מבקר לערב יכתו מבלי משים לנצח יאבדו.
21 הלא-נסע יתרם בם ימותו ולא בחכמה.

ראשי > תנ''ך > איוב >


תוספות ותגובות