ההבדלים בין חכמה, בינה ודעת

קוד: חכמה - בינה - דעת בתנ"ך

סוג: הבדל

מאת:

אל: פירושים וסימנים משלי א

בלשון המקרא יש מספר מושגים הקשורים לדעת, לכל אחד מהם יש משמעות ייחודית:

במאמר זה נתמקד בהבדל בין שני המושגים הראשונים - חכמה ותבונה:

הנה כמה פסוקים שמדגימים את ההבדל:

תגובות