ראשי > תנ''ך > איוב >


איוב כו

1 ויען איוב ויאמר.
2 מה-עזרת ללא-כח הושעת זרוע לא-עז.
3 מה-יעצת ללא חכמה ותושיה לרב הודעת.
4 את-מי הגדת מלין ונשמת-מי יצאה ממך.
5 הרפאים יחוללו מתחת מים ושכניהם.
6 ערום שאול נגדו ואין כסות לאבדון.
7 נטה צפון על-תהו תלה ארץ על-בלי-מה.
8 צרר-מים בעביו ולא-נבקע ענן תחתם.
9 מאחז פני-כסה פרשז עליו עננו.
10 חק-חג על-פני-מים עד-תכלית אור עם-חשך.
11 עמודי שמים ירופפו ויתמהו מגערתו.
12 בכחו רגע הים ובתובנתו מחץ רהב.
13 ברוחו שמים שפרה חללה ידו נחש בריח.
14 הן-אלה קצות דרכו ומה-שמץ דבר נשמע-בו ורעם גבורתו מי יתבונן.

ראשי > תנ''ך > איוב >


תוספות ותגובות