התמודדות עם נשים וגברים מסוכנים בספר משלי

קוד: נשים וגברים מסוכנים במשלי בתנ"ך

סוג: כלל_ספר

מאת:

אל: