זהירות מגברים מסוכנים

קוד: ביאור:משלי ב12 בתנ"ך

סוג: מבנה2

מאת: אראל

אל:

ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 
 פרק ב    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   סיכום 
ב12 - לְהַצִּילְךָ מִדֶּרֶךְ רָע, מֵאִישׁ מְדַבֵּר תַּהְפֻּכוֹת,

 סגולות

- התבונה תציל אותך מדרכו של איש רע, וגם מאיש המהפך ומערבב בדיבורו בין טוב לרע -

 מצודות

- להצילך מדרך רע - היא דרך מינות, ומפתויי איש המדבר תהפוכות - המהפך דברי התורה אחר דעתו המשובשת.


 עצות

אחת הסיבות העיקריות שאנשים נופלים בפח שטומנים להם נוכלים היא, שהנוכלים נראים כמו אנשים ישרים והגונים, ואנשים תמימים עלולים לחשוב שהם פועלים על-פי כללי ההתנהגות המקובלים בין אנשים ישרים והגונים, וזה כמובן לא נכון, לנוכלים ישנם כללי התנהגות שונים לחלוטין. ספר משלי מנסה להציל את הקוראים מפני טעויות מסוג זה:

להצילך מדרך רע = מאדם העושה מעשים רעים בגלוי, כגון:

  • ארגון טרור המשתמש באיומים ובאלימות כדי לגרום למדינה להיכנע לדרישותיו.
  • מלווה מהשוק האפור, המשתמש באיומים ובאלימות כדי להוציא מהלווים סכומים אסטרונומיים כ"ריבית".
מאיש מדבר תהפוכות = מאדם האומר דברים מתהפכים ומתחלפים, כגון:
  • איש עסקים או קבלן, המשכנע אנשים לשלם מראש כדי לקבל מוצר או דירה במחיר משתלם במיוחד, ואז נעלם עם הכסף.
  •  פוליטיקאי ה"מזגזג" בין דעות שונות לפי האינטרס הרגעי שלו. וכן, גם בימי התנ"ך היו כאלה: "מאיש מדבר תהפוכות - זה פרעה הרשע: בשעה שהיה משה נכנס אליו, היה מדבר עמו בדברי תהפוכות. הא כיצד? כשהיתה הגזירה באה עליו, היה אומר למשה 'לך הסר הגזירה מעליי ואני משלח את ישראל', והיה משה מבקש רחמים, עד שהיה מעביר הגזירה, וכיוון שראה פרעה שבטלה, היה מתהפך במידותיו, ואומר (שמות ה ב): "לא ידעתי את ה' וגם את ישראל לא אשלח"..." (מדרש משלי (בובר) ב יב).

 דקויות

אחת הסיבות שאנשים נופלים בפח שטומנים להם נוכלים היא, שהנוכלים נראים כמו אנשים ישרים והגונים, ואנשים תמימים עלולים לחשוב שהם פועלים על-פי כללי ההתנהגות המקובלים בין אנשים ישרים והגונים, וזה כמובן לא נכון, לנוכלים ישנם כללי התנהגות שונים לחלוטין. הקטע בפסוקים 12-15 נועד להזהיר את הקוראים מטעויות מסוג זה.  הקטע מתייחס לשני סוגי אנשים רעים: אנשים אלימים שרעתם גלויה, ואנשים רמאים שרעתם נסתרת.

להצילך מדרך רע - הוא העושה רע בגלוי, כגון:

  • ארגון טרור המשתמש באיומים ובאלימות כדי לגרום למדינה להיכנע לדרישותיו;
  • מלווה מהשוק האפור, המשתמש באיומים ובאלימות כדי להוציא מהלווים סכומים אסטרונומיים כ"ריבית"; ראו בפסוק 14.

מאיש מדבר תהפוכות - הוא העושה רע בסתר, ובדיבורו הוא מהפך ומחליף בין טוב לרע, כגון:

  • איש עסקים או קבלן, המשכנע אנשים לשלם מראש כדי לקבל מוצר או דירה במחיר משתלם במיוחד, ואז נעלם עם הכסף;
  •  פוליטיקאי ה"מזגזג" בין דעות שונות לפי האינטרס הרגעי שלו. וכן, גם בימי התנ"ך היו כאלה: "מאיש מדבר תהפוכות - זה פרעה הרשע: בשעה שהיה משה נכנס אליו, היה מדבר עמו בדברי תהפוכות. הא כיצד? כשהיתה הגזירה באה עליו, היה אומר למשה 'לך הסר הגזירה מעליי ואני משלח את ישראל', והיה משה מבקש רחמים, עד שהיה מעביר הגזירה, וכיוון שראה פרעה שבטלה, היה מתהפך במידותיו, ואומר (שמות ה ב): "לא ידעתי את ה' וגם את ישראל לא אשלח"..." (מדרש משלי (בובר) ב יב); ראו בפסוק 13.
 פרק ב    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   סיכום 
ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 

תגובות