ראשי > תנ''ך > צפניה >


צפניה ג

1 הוי מראה ונגאלה העיר היונה. 2 לא שמעה בקול לא לקחה מוסר ביהוה לא בטחה אל-אלהיה לא קרבה. 3 שריה בקרבה אריות שאגים שפטיה זאבי ערב לא גרמו לבקר. 4 נביאיה פחזים אנשי בגדות כהניה חללו-קדש חמסו תורה. 5 יהוה צדיק בקרבה לא יעשה עולה בבקר בבקר משפטו יתן לאור לא נעדר ולא-יודע עול בשת. 6 הכרתי גוים נשמו פנותם החרבתי חוצותם מבלי עובר נצדו עריהם מבלי-איש מאין יושב. 7 אמרתי אך-תיראי אותי תקחי מוסר ולא-יכרת מעונה כל אשר-פקדתי עליה אכן השכימו השחיתו כל עלילותם. 8 לכן חכו-לי נאם-יהוה ליום קומי לעד כי משפטי לאסף גוים לקבצי ממלכות לשפך עליהם זעמי כל חרון אפי כי באש קנאתי תאכל כל-הארץ. 9 כי-אז אהפך אל-עמים שפה ברורה לקרא כלם בשם יהוה לעבדו שכם אחד. 10 מעבר לנהרי-כוש עתרי בת-פוצי יובלון מנחתי. 11 ביום ההוא לא תבושי מכל עלילתיך אשר פשעת בי כי-אז אסיר מקרבך עליזי גאותך ולא-תוספי לגבהה עוד בהר קדשי. 12 והשארתי בקרבך עם עני ודל וחסו בשם יהוה. 13 שארית ישראל לא-יעשו עולה ולא-ידברו כזב ולא-ימצא בפיהם לשון תרמית כי-המה ירעו ורבצו ואין מחריד.

14 רני בת-ציון הריעו ישראל שמחי ועלזי בכל-לב בת ירושלם. 15 הסיר יהוה משפטיך פנה איבך מלך ישראל יהוה בקרבך לא-תיראי רע עוד.

16 ביום ההוא יאמר לירושלם אל-תיראי ציון אל-ירפו ידיך. 17 יהוה אלהיך בקרבך גבור יושיע ישיש עליך בשמחה יחריש באהבתו יגיל עליך ברנה. 18 נוגי ממועד אספתי ממך היו משאת עליה חרפה. 19 הנני עשה את-כל-מעניך בעת ההיא והושעתי את-הצלעה והנדחה אקבץ ושמתים לתהלה ולשם בכל-הארץ בשתם. 20 בעת ההיא אביא אתכם ובעת קבצי אתכם כי-אתן אתכם לשם ולתהלה בכל עמי הארץ בשובי את-שבותיכם לעיניכם אמר יהוה.

ראשי > תנ''ך > צפניה >


תוספות ותגובות