כמה ידידים צריך?

קוד: ביאור:משלי יח24 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 
 פרק יח    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24 
יח24 אִישׁ רֵעִים לְהִתְרֹעֵעַ, וְיֵשׁ אֹהֵב דָּבֵק מֵאָח.

 סגולות

יש הרבה רֵעים שאי אפשר לסמוך עליהם בעת צרה - אפשר רק להתרועע ולבלות איתם, אבל כשמבקשים מהם עזרה מתברר שהידידות רעועה ונשברת בקלות;   אבל לפעמים יש גם רֵע אחד שאפשר לסמוך עליו - הוא אוהב אותך ודבק בך יותר מאחיך.

 מצודות

האיש יאהב את הרעים למען יתרועעו עמו ויתחברו אליו, כי לפעמים ימצא אוהב הדבק לאהובו באהבת נפש יותר מן האח; ולזה יחפוץ בחברתם, בעבור הטובה הבאה לפעמים.


 עצות

כמה פסוקים בספר משלי ממליצים להשקיע בקשר עם המכרים, ולא לסמוך רק על קשרי המשפחה. אך האם עדיף להשקיע הרבה במספר קטן של קשרים, או שעדיף להשקיע מעט בקשרים רבים? בשאלה זו נחלקו המפרשים על הפסוק:

רֵע = מכר, ואיש רעים = אדם שיש לו הרבה מכרים, אך בפירוש המילה להתרועע נחלקו הדעות:

1. יש מפרשים להתרועע במשמעות חיובית: להתקרב ("יבוא יום שיצטרך להם ויקרבוהו" - רש"י), להתחבר ("למען יתרועעו עמו ויתחברו אליו" - מצודת דוד), להתכבד ("להתפאר ולהתהלל" - ר' יונה). לפי זה, הפסוק מלמד שראוי להרבות בקשרים עם רעים ומכרים:   איש שיש לו הרבה רֵעים (ידידים), תמיד ימצא ידיד שיוכל להתרועע עמו ולהיעזר בו, וייתכן שימצא ביניהם גם ידיד שיאהב אותו וידבק בו יותר מאחיו וקרובי-משפחתו.

2. אך יש מפרשים להתרועע במשמעות שלילית: להישבר ("המרבה רעים בביתו הוא יישבר" - הגר"א, וכן רמ"ד וואלי), או לדמיין שיש לו הרבה ידידים ("שידמה שהוא איש רעות ורעים" - מלבי"ם). לפי זה, הפסוק מלמד שאין זה ראוי להרבות בקשרים חברתיים, אלא להשקיע בקשר טוב עם אדם אחד שיהיה אוהב = יחיד, ויהיה דבק מאח: "הקונה אוהבים רבים - אפילו אחד אין לו, כי האהבה יחידה היא, וככל שתתרבה - בטלה ונפרדה" (מלבי"ם), "לעולם אל ירבה אדם רעים בתוך ביתו" (רבי יהודה הנשיא, בבלי ברכות סג.); "איש שחושב מכיריו לרעים - סופו להתרועע, לצאת מהם שבור ורצוץ" (ר' יעקב שכטר, דברי יעקב על הפסוק).

 הקבלות

1. הביטוי אוהב דבק מאח רומז, אולי, לאהבת דוד ויונתן, שמואל א יח1: ""וְנֶפֶשׁ יְהוֹנָתָן נִקְשְׁרָה בְּנֶפֶשׁ דָּוִד, ויאהבו[וַיֶּאֱהָבֵהוּ] יְהוֹנָתָן כְּנַפְשׁוֹ"", שמואל ב א26: "צַר לִּי עָלֶיךָ אָחִי יְהוֹנָתָן, נָעַמְתָּ לִי מְאֹד, נִפְלְאַתָה אַהֲבָתְךָ לִי מֵאַהֲבַת נָשִׁים":

"כי הדבקות העיקרי אינו אלא באילן של הנשמות, ולכן אפשר שיהיה אח רחוק ואוהב קרוב... ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד, כי נקשרה למטה כמו שהיתה קשורה למעלה באילן הנשמות, ולכן אהבת נפשו אהבו, ולא אהבת הגוף כמו האחים... ואולי המילים האלו (אוהב דבק מאח) הם ראשי-תיבות אד"ם, לרמוז ששורשם שווה באדם העליון..." (רמ"ד ואלי פסקה שלישית).

2. על-דרך הדרש, הפסוק מבחין בין רֵעים אנושיים, שהם משענת רעועה, ישעיהו לו6: "מִשְׁעֶנֶת הַקָּנֶה הָרָצוּץ", לבין "האוהב העליון, שישתדל האדם להידבק בו בכל מאמצי כוחו" (רמ"ד ואלי פסקה שלישית), כמו שנאמר בדברים י20: "אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ תִּירָא, אֹתוֹ תַעֲבֹד, וּבוֹ תִדְבָּק, וּבִשְׁמוֹ תִּשָּׁבֵעַ";

"והנדבק בו... חסד יסובבנו... והוא לבדו שנקרא אוהב דבק מאח, כי סוף סוף, האח אינו דבק אלא מצד הבשר, כעניין שנאמר: כי אחינו בשרנו הוא, אבל האוהב העליון דבק מצד הרוח, שהוא הדבקות העיקרי, שמתקיים לעולמי עד, ומנחיל את היש לאוהביו" (שם), כמו במשלי ח21: "לְהַנְחִיל אֹהֲבַי יֵשׁ, וְאֹצְרֹתֵיהֶם אֲמַלֵּא" (פירוט).

 דקויות

כמה פסוקים בספר משלי ממליצים להשקיע בקשר עם המכרים, ולא לסמוך רק על קשרי המשפחה. אך האם עדיף להשקיע הרבה במספר קטן של קשרים, או שעדיף להשקיע מעט בקשרים רבים? בשאלה זו נחלקו המפרשים על הפסוק:

רֵע = מכר, ואיש רעים = אדם שיש לו הרבה מכרים, אך בפירוש המילה להתרועע נחלקו הדעות:

1. יש מפרשים להתרועע במשמעות חיובית: להתקרב ("יבוא יום שיצטרך להם ויקרבוהו" - רש"י), להתחבר ("למען יתרועעו עמו ויתחברו אליו" - מצודת דוד), להתכבד ("להתפאר ולהתהלל" - ר' יונה). לפי זה, הפסוק מלמד שראוי להרבות בקשרים עם רעים ומכרים:   איש שיש לו הרבה רֵעים (ידידים), תמיד ימצא ידיד שיוכל להתרועע עמו ולהיעזר בו, וייתכן שימצא ביניהם גם ידיד שיאהב אותו וידבק בו יותר מאחיו וקרובי-משפחתו.

2. אך יש מפרשים להתרועע במשמעות שלילית: להישבר ("המרבה רעים בביתו הוא יישבר" - הגר"א, וכן רמ"ד וואלי), או לדמיין שיש לו הרבה ידידים ("שידמה שהוא איש רעות ורעים" - מלבי"ם). לפי זה, הפסוק מלמד שאין זה ראוי להרבות בקשרים חברתיים, אלא להשקיע בקשר טוב עם אדם אחד שיהיה אוהב = יחיד, ויהיה דבק מאח: "הקונה אוהבים רבים - אפילו אחד אין לו, כי האהבה יחידה היא, וככל שתתרבה - בטלה ונפרדה" (מלבי"ם), "לעולם אל ירבה אדם רעים בתוך ביתו" (רבי יהודה הנשיא, בבלי ברכות סג.); "איש שחושב מכיריו לרעים - סופו להתרועע, לצאת מהם שבור ורצוץ" (ר' יעקב שכטר, דברי יעקב על הפסוק).   

לפי זה, איש = במשמעות יֵש, כמו במיכה ו10: "עוֹד הַאִשׁ בֵּית רָשָׁע אֹצְרוֹת רֶשַׁע, וְאֵיפַת רָזוֹן זְעוּמָה", שמואל ב יד19: "חֵי נַפְשְׁךָ אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ אִם אִשׁ לְהֵמִין וּלְהַשְׂמִיל מִכֹּל אֲשֶׁר דִּבֶּר אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ".

 פרק יח    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24 
ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 

תגובות