תלונות מרובות גורמות לכאבי בטן

מאת: אראל

ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 
 פרק כו    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   סיכום 
כו22 דִּבְרֵי נִרְגָּן כְּמִתְלַהֲמִים, וְהֵם יָרְדוּ חַדְרֵי בָטֶן

 סגולות

דבריו של אדם נרגן, הנוהג להאשים את הזולת בכוונות רעות וזדוניות, כאילו הולמים בו עצמו;   הם יורדים אל תוך חדרי בטנו וגורמים לו מתח ומועקה.

/ דברי התלונה של אדם נרגן מציגים אותו כאילו הוא הלום, מוכה וסובל תמידי;   הם יורדים אל תוך חדרי בטנו של השומע ומכאיבים לו.

 מצודות

דברי נרגן (מתלונן) המה קשים כמהלומות (מכות המשברות), ועוד המה יורדים חדרי בטן, אבל המכות המה מעל הגוף ממעל; וכאומר: הנה המכות אשר המה ממעל נוח לרפאות, ולא כן מכות חדרי בטן, וכן קשה לרפאות דברי המתלונן.


 הקבלות

פסוק דומה נמצא במשלי יח8, ושם פירשנוהו. מסתבר שהפסוק נשנה כאן כדי לצרף אותו לקבוצת הפסוקים (17-22) העוסקת במריבות.

 פרק כו    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   סיכום 
ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 

תגובות