אם תשכב לא תפחד, ושכבת וערבה שנתך

קוד: ביאור:משלי ג24 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

→ג 23— משלי ג 24 — ג 25←

משלי ג24 : "אִם תִּשְׁכַּב לֹא תִפְחָד, וְשָׁכַבְתָּ וְעָרְבָה שְׁנָתֶךָ."

 סגולות

כאשר תשכב לישון - לא תהיה טרוד בפחדים;    מייד כשתשכב - תירדם ותישן שֵנָה עֲרֵבָה (מתוקה ונעימה);

 מצודות

אם תשכב לא תפחד, ושכבת - וערבה (מתקה) שנתך, כדרך הישן בוטח מבלי פחד.


 עצות

הפסוקים מלמדים איך לזכות לשינה ערבה ומתוקה, ללא פחדים וחלומות רעים:

1. לתכנן את כל המעשים בחכמה ותבונה (ראו בפסוקים הקודמים); כך אין צורך לפחד מהפתעות וצרות, ואפשר לישון בשקט.

2. ללמוד דברי חכמה ותורה לפני השינה; כך הנפש נרגעת והחלומות מתוקים.

3. לקרוא קריאת שמע על המיטה: "שלמה המלך מגלה לנו איך להגיע למצב של אם תשכב לא תפחד - כשתעלה על מיטתך לא ילווך פחדים וחלומות רעים, אלא ושכבת וערבה שנתך - השינה תתן לך ערבות ומתיקות וכוח רוחני חיובי. כיצד? לפני השינה תן לנשמתך צידה לדרך ושמירה רוחנית... אמור קריאת שמע על המיטה. כאשר האדם קורא מתוך הסידור את קריאת שמע, עם כל הפסוקים והסגולות הכתובות שם, בכוונה ותשומת לב - הרי שנשמתו מקבלת הגנה מאלקים חיים, וכמו שמסיימים בקריאת שמע על המיטה: בידך אפקיד רוחי..." (הרב רונן חזיזה, חמש דקות תורה ביום, יד סיון ה'תשס"ט).

 הקבלות

יעקב אבינו ברח מפני עשו אחיו לבד ובחוסר-כל. אולם בבריחתו הוא לקח איתו את החכמה האלהית שלמד מהוריו. ולכן הוא הלך לבטח אל חרן ורגלו לא נגפה בדרך;   הוא שכב לישון באמצע שום-מקום ולא פחד מאויביו הרודפים אותו, ואף זכה לחזון נבואי ערֵב ומתוק: "אז תלך לבטח (פסוק 23) - זה יעקב, דכתיב (בראשית כח) ויצא יעקב.   אם תשכב לא תפחד - מעשו ומלבן. ושכבת וערבה שנתך - וישכב במקום ההוא" (רבי פנחס בשם רבי הונא בר פפא, בראשית רבה סח א),  "והנה ה' נצב עליו".

בפסוק שלנו נאמר, שההולך בדרך החכמה יכול לישון בשקט; בפרק הבא נאמר, שהרשעים לא יכולים לישון בשקט, משלי ד16: "כִּי לֹא יִשְׁנוּ אִם לֹא יָרֵעוּ, וְנִגְזְלָה שְׁנָתָם אִם לֹא [יַכְשִלוּ]" (פירוט).

 לעיון נוסף

המאמר המקורי

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • בית אורות - פרשת ויצא - תשס"ו: כך מלמדנו המדרש רבה (פח' א') "ויצא יעקב, ר' פנחס בשם רבי הונא בר פפא פתח, "אז תלך לבטח דרכך אם תשכב לא תפחד" (משלי ג'), אז תלך לבטח זה יעקב, דכתיב ויצא יעקב ... (cache)
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - פרשת ויצא - לישון בשקט: אם תשכב לא תפחד'. 'אז תלך לבטח', זה יעקב, דכתיב 'ויצא יעקב', 'אם תשכב לא תפחד', מעשו ומלבן, 'ושכבת וערבה שנתך', 'וישכב במקום ההוא'. ... (cache)
 • פרשת ויצא: רבי פנחס בשם רבי הונא בר פפא פתח: (משלי ג) אז תלך לבטח דרכך (וגו') אם תשכב לא תפחד. אז תלך לבטח, זה יעקב, דכתיב: ויצא יעקב. אם תשכב לא תפחד, מעשו ומלבן. ... (cache)
 • שו"ת מורשת: וכלשון שלמה המלך בפסוקים הבאים: "ויהיו חיים לנפשך וחן לגרגרותיך, אז תלך לבטח רגליך ורגליך לא תגוף, אם תשכב לא תפחד ושכבת וערבה שנתך, אל תירא מפחד פתאום ... (cache)
 • מגייס את ערמתו ש צורך הוא כשי והעדין " התמים " למדנו שיעקב: וכשמגיע רגע היציאה בדרך לחרן אומר המדרש: "אם תשכב לא תפחד"- מעשו. ולבן" - אותו עשו החפץ להורגו ולבן הארמי המצפה לו, שעליו נאמר בהמשך "עם ... (cache)
 • השיעור ניתן ב-סיון ה'תשס"א: "ר' פינחס בשם ר' חנינא בר פפא פתח: אז תלך לבטח דרכך - זה יעקב דכתיב:ויצא יעקב, אם תשכב לא תפחד - מעשו ולבן, ושכבת וערבה שנתך - וישכב במקום ההוא" (בר"ר ס"ח ... (cache)
 • הפסוק הראשון בפרשת תזריע - חשיבות טהרת המשפחה: ונאמר, אם תשכב לא תפחד ושכבת וערבה שנתך (משלי ג'). בעולם הבא שנאמר, אני ה' אלהיך מלמדך להועיל מדריכך בדרך תלך, לוא הקשבת למצותי ויהי כנהר שלומך וצדקתך כגלי ... (cache)
 • ברכות איש לרעהו: ושכבת וערבה שנתך. -תקיץ ברחמים (נ"א בנעימים). אם תשכב לא תפחד. או יאמר לו תלין בטוב. היה יושב בלילה עם חבירו ורצה לצאת מאצלו ... (cache)
 • סוכות והושענא-רבא: אח"כ קוראים יחד "ברוך א-להינו שבראנו לכבודו" וכו' עד הסוף, הפסוקים: "המלאך הגואל אותי" וגו', "שמע ישראל", "שמרני כאישון בית עין" וגו', "אם תשכב לא תפחד"... (cache)
 • תפלת רבי ישמעאל - FXP.co.il: על כל עסקי לטובה, וכשאשכב לא אפחד, כדכתיב: אם תשכב לא תפחד, ושכבת וערבה שנתך. ויהיו חיי מתוקים כדבש ונופת צופים, ותהיו עמי לעזור ולהועיל ... (cache)
 • אזכרה נוסח אשכנז לאיש/אישה: וכתיב אם תשכב לא תפחד ושכבת וערבה שנתך. ותשמור אותו (לנקבה אותה) מחבוט הקבר ומרמה ותולעה ותסלח ותמחול לו על כל פשעיו (לנקבה לה על כל פשעיה) כי אדם אין צדיק ... (cache)
 • מידע לציבור: וכתיב אם תשכב לא תפחד ושכבת וערבה שנתך. ותשמור אותו (לנקבה אותה) מחבוט הקבר ומרמה ותולעה. ותסלח ותמחול לו על כל פשעיו (לנקבה לה על כל פשעיה) כי אדם אין צדיק ... (cache)
 • מדרש רבה - ויצא: פרשה סח א ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה רבי פנחס בשם רבי הונא בר פפא פתח (משלי ג) אז תלך לבטח דרכך (וגו') אם תשכב לא תפחד אז תלך לבטח זה יעקב דכתיב ויצא יעקב ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - משלי: אם תשכב לא תפחד מעשו ומלבן. ושכבת וערבה שנתך וישכב במקום ההוא. ר' הונא אומר תורת אמת היתה בפיהו אלו דברים ששמע מרבו. ועולה לא נמצא בשפתיו אלו דברים שלא שמע ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - ויצא: אם תשכב לא תפחד מלבן ומעשו ושכבת וערבה שנתך וישכב במקום ההוא. רבי שמואל בר נחמן פתח אשא עיני אל ההרים אל ההורים למלפני ולמעבדני. ... (cache)
→ג 23— משלי ג 24 — ג 25←

תגובות