אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד

קוד: ביאור:משלי ג16 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

→ג 15— משלי ג 16 — ג 17←

משלי ג16 : "אֹרֶךְ יָמִים בִּימִינָהּ, בִּשְׂמֹאולָהּ עֹשֶׁר וְכָבוֹד;"

 סגולות

- החכמה נותנת ביד ימין שלה את המתנה העיקרית שהיא אורך ימים (ימים מנוצלים היטב),   וביד שמאל שלה את המתנות המשניות, שהן עושר וכבוד.

 מצודות

על-ידה ישיג אורך ימים ועושר וכבוד.    ורז"ל אמרו: למיימינים בה, לעוסק לשמה, היא לו לאורך ימים, וכל שכן עושר וכבוד; אבל למשמאילים בה, לעוסקים שלא לשמה, עם כל זה יהיה עושר וכבוד.


 עצות

החכמה נמשלת לאישה שידיה מלאות במתנות - ביד אחת יש אורך ימים (= ימים המנוצלים היטב) וביד השניה יש עושר וכבוד (דעת מקרא).

יד ימין היא היד העיקרית (באנגלית the right hand = היד הנכונה לעשות בה דברים); וגם אורך ימים היא ה"מתנה" העיקרית שנותנת החכמה ללומדיה - המטרה העיקרית של לימוד החכמה היא לנצל נכון את הזמן.

יד שמאל היא היד המלווה (באנגלית the left hand = היד הנשארת); וגם עושר וכבוד הן רק תוצאות לוואי של לימוד החכמה - החכמים האמיתיים לא רודפים אחרי עושר וכבוד, הם מקבלים אותם ב"דרך אגב". "הכסף והכבוד והפנינים הם אוחזים את העושר והכבוד בימינם, כי עיקרם הוא להשיג עושר וכבוד; אבל החכמה, היא תאחז את העושר והכבוד בשמאלה, כדבר הטפל שאוחזים אותו ביד שמאל, כי בימינה היא אוחזת דבר יקר מזה, שהוא אורך ימים, שכולל טוב חיי העולם הזה וגם חיי נצח בעולם שכולו ארוך" (מלבי"ם).

מי שאוחז את החכמה בידו הימנית, כלומר מתייחס אליה כאל המקצוע העיקרי, זוכה למתנה העיקרית שהיא אורך ימים; ומי שאוחז את החכמה בידו השמאלית, כלומר מתייחס אליה כדבר טפל וכאמצעי להשגת מטרות אחרות, מקבל רק את המתנה הטפלה שהיא עושר וכבוד: "למיימינים בה, ועוסקים בה לשמה, אורך ימים, וכל-שכן עושר וכבוד; ולמשמאילים בה, שעוסקים בה שלא לשמה, מכל מקום עושר וכבוד יש" (רש"י על-פי חז"ל).

 הקבלות

שלמה המלך ביקש מה' רק חכמה, וה' נתן לו מתנות בשתי ידיים, מלכים א ג13-14: "וְגַם אֲשֶׁר לֹא שָׁאַלְתָּ נָתַתִּי לָךְ: גַּם עֹשֶׁר גַּם כָּבוֹד, אֲשֶׁר לֹא הָיָה כָמוֹךָ אִישׁ בַּמְּלָכִים כָּל יָמֶיךָ. וְאִם תֵּלֵךְ בִּדְרָכַי לִשְׁמֹר חֻקַּי וּמִצְוֹתַי כַּאֲשֶׁר הָלַךְ דָּוִיד אָבִיךָ, וְהַאַרַכְתִּי אֶת יָמֶיךָ".

גם אתם, בניי, לכו בדרך החכמה ותקבלו את אותן המתנות - אורך ימים, עושר וכבוד!

שמאל וימין

שמאל וימין נזכרים בשלושת ספריו של שלמה המלך:

1. בשיר השירים, שיר השירים ב6: "שְׂמֹאלוֹ תַּחַת לְרֹאשִׁי וִימִינוֹ תְּחַבְּקֵנִי" (פירוט), שמאל וימין מבטאים אהבה.   על-פי המשל, אלה דבריה של האומה הישראלית, המתארת את חסדי ה' כלפיה:  שמאלו תחת ראשי היא העושר והכבוד שה' נותן לעם ישראל, וימינו תחבקני היא אורך הימים.

2. כאן בספר משלי, שמאל וימין מבטאים הצלחה חומרית: אורך ימים, עושר וכבוד.

3. ובספר קהלת, קהלת י2: "לֵב חָכָם לִימִינוֹ, וְלֵב כְּסִיל לִשְׂמֹאלוֹ" (פירוט): שמאל וימין מבטאים את מחשבות הלב.  החכם חושב על מה שבצד ימין - על אורך הימים; והכסיל חושב על מה שבצד שמאל - על העושר והכבוד.

 לעיון נוסף

→ג 15— משלי ג 16 — ג 17←

תגובות