ה' בחכמה יסד ארץ

קוד: ביאור:משלי ג19 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

→ג 18— משלי ג 19 — ג 20←

משלי ג19 : "ה' בְּחָכְמָה יָסַד אָרֶץ, כּוֹנֵן שָׁמַיִם בִּתְבוּנָה;"

 סגולות

ה' השתמש בחכמה כאשר יסד (התחיל לברוא) את כדור-הארץ;   והשתמש בתבונה כאשר כונן (העמיד ביציבות) את השמים (האטמוספירה הצמודה לכדור הארץ) -

 מצודות

ה', באמצעות חכמת התורה ותבונת התורה ברא העולם.


 הקבלות

בבראשית א1: "בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ"  (פירוט), ובמשלי ח22: "ה' קָנָנִי רֵאשִׁית דַּרְכּוֹ, קֶדֶם מִפְעָלָיו מֵאָז" (פירוט).   מכאן דרשו חכמי ישראל, שהמילה "בראשית" משמעה "בשביל התורה שנקראה ראשית" (רש"י על בראשית א1) או "בחוכמתא" (זוהר). לפי זה, הפסוק הראשון בתורה כלל אינו מציין את זמן בריאת העולם אלא רק מציין שה' ברא את העולם בחכמה, כמו הפסוק שלנו במשלי.

הפסוק שלנו מתאר את ה' הבורא את העולם בחכמה; בהמשך הספר נאמר, שגם האדם צריך לבנות את ביתו בחכמה, משלי כד3-4: "בְּחָכְמָה יִבָּנֶה בָּיִת, וּבִתְבוּנָה יִתְכּוֹנָן, וּבְדַעַת חֲדָרִים יִמָּלְאוּ כָּל הוֹן יָקָר וְנָעִים" (פירוט). גם המשכן והמקדש נבנו בחכמה. שלושה עולמות נבנו בחכמה: "אחר שאמר שהחכמה תחַיה האדם, שהוא עולם קטן, סיפר מעלתה שבה נברא האדם הגדול. וכן בצלאל עשה המשכן, שהוא העולם האמצעי, בשלושה דברים אלו" (נחמיאש על משלי ג).

ע"פ תורת הסוד, הפסוק שלנו מלמד "שמילת בְּרֵאשִׁית תרמוז כי בעשר ספירות נברא העולם. ורמז לספירה הנקראת חכמה שבה יסוד כל(רמב"ן על בראשית א א). חכמי התלמוד מצאו פסוקים המתארים את 10 ה"ספירות" שבהן נברא העולם (בבלי חגיגה יב א). כמו כן למדו מכאן ש"העולם ומלואו לא נברא אלא בזכות התורה(בראשית רבה א ד, בראשית רבה א י), "וכשברא הקב"ה את עולמו, נתיעץ בתורה וברא את העולם" (מדרש תנחומא בראשית א).

 דקויות

באיזו חכמה יסד ה' את הארץ?

הפסוקים קוראים לנו להתחבר אל החכמה האלהית, ללמוד אותה ולהשתמש בה. באיזו חכמה בדיוק מדובר?

1. ע"פ חז"ל, "ה' בחכמה יסד ארץ - ע"פ התורה; והיא החכמה והיא התבונה והיא הדעת" (רש"י, וכן מצודות). ה' "הסתכל בתורה וברא את העולם"; התורה כוללת את התכנית הרוחנית של העולם ואת התכלית שלשמה נברא העולם, וכדי להבין את העולם יש ללמוד תורה.

2. וע"פ הפשט, הכוונה לחכמת המדע והטבע: "מה שהשריש ושם בטבע הנמצאות הטבעיות אשר המציא בארץ... ומה שיושג לאדם מפני החקירה בהם יקרא חכמה" (רלב"ג על פסוקנו, וראו שם באריכות על החכמה התבונה והדעת שבחוקי הטבע). העולם נברא לא במקרה אלא בתכנון ומחשבה. כדי להבין את העולם, יש לחקור את החכמה האלהית העומדת ביסודו, את חוקי הטבע.

ישנם פילוסופים הטוענים, "שאין ה' עושה דבר בגלל דבר אחר, ואין שם סיבות ולא מסובבים, אלא כל מעשיו כפי הרצון, ואין לדרוש להם תכלית, ואין לומר מדוע עשה זה, אלא כל אשר יחפוץ יעשה, ואינו תוצאה של חכמה"; הפסוק שלנו מלמד שאין זה כך, אלא כל מעשה הבריאה נעשה בחכמה ובחוקיות; שאם לא כן, "הרי יהיו מעשי ה'... נכללים בחלק ההבל, ואף יותר גרוע ממעשה ההבל...". ולכן "עם מה שאנו בדעה שהעולם מחודש, הרי כל חכמינו ומלומדינו אינם סוברים כי זה בסתם רצון בלבד, אלא אומרים כי חכמתו יתעלה, אשר נעלם ממנו השגתה, חייבה מציאות העולם הזה בכללותו בהכרח בזמן שנמצא, ואותה החכמה עצמה אשר לא תשתנה חייבה את ההעדר לפני שיימצא העולם... את הכל עשה יפה בעתו... פרטי המעשים הטבעיים כולם עשויים בחכמה, סדורים וקשורים זה בזה, וכולם סיבות ומסובבים, ואין מהם מאומה הבל ולא שחוק ולא בטל, אלא מעשי חכמה מופלגה" (רמב"ם, מורה נבוכים ג כה)

מה ההבדל בין יסד לכונן?

הפועל יסד מסמל את הצעד הראשון, את התחלת היצירה. כך בקללת יריחו, יהושע ו26: "בִּבְכֹרוֹ יְיַסְּדֶנָּה וּבִצְעִירוֹ יַצִּיב דְּלָתֶיהָ" - היסוד הוא ההתחלה, והצבת הדלתות היא הסוף. כך גם בברכת המקדש, מלכים א ה31: "וַיְצַו הַמֶּלֶךְ וַיַּסִּעוּ אֲבָנִים גְּדֹלוֹת אֲבָנִים יְקָרוֹת לְיַסֵּד הַבָּיִת" (פירוט).

כן = מעמד, בסיס;   הפועל כונן מציין את צעד ההמשך, את הפעולות שמבצעים על-מנת לבסס ולייצב את היצירה.

אם כן, מהפסוק שלנו נראה שהארץ קודמת לשמיים. אולם בבראשית, השמיים קודמים לארץ!    חז"ל נחלקו בשאלה זו (ראו: שמים קדמו או ארץ קדמה?). ולענ"ד, למושג שמיים ישנן שתי משמעויות, שתיהן נזכרו גם בפרשת בראשית: השמיים הראשונים הם החלל הקוסמי, שנברא לפני הארץ (בראשית א1); השמיים השניים הם האטמוספירה, הרקיע שנברא אחרי הארץ ביום השני לבריאה, ונקרא אז בשם שמיים (בראשית א8).  הפסוק שלנו מדבר על השמיים השניים. אחרי שה' יסד (התחיל לברוא) את כדור הארץ בחכמה, הוא יצר עבורו אטמוספירה, שאותה כונן (ייצב וביסס) על-מנת שתישאר תמיד צמודה אליו.

 לעיון נוסף

המאמר המקורי


מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש של גוגל

 • לקט פרשנים על מהות התורה: שבתורה בראתי שמים וארץ שנאמר (משלי ג) ה' בחכמה יסד ארץ (שם) בדעתו תהומות נבקעו אם בטלת הברית את גורם לי להחזיר את העליונים והתחתונים לתוהו ובוהו לפיכך כי על ... (cache)
 • עדוּתה של השבת - שיחת הגאון הרב אביגדר הלוי - כתבות קטיף.נט...: כי ה' בחכמה יסד ארץ (משלי ג, יט), ברא דברים של תיקון לא של קלקול, ... והרי " ה' בחכמה יסד ארץ ", וכשעושים דבר בחכמה, יש לכל מלאכה חשיבות בפני עצמה. ... (cache)
 • פרקי דרבי אליעזר פרק ג ג€“ ויקיטקסט: 21 יוני 2009 ... ובשלשה כוללו, ואלו הן: בחכמה, בתבונה ובדעת, שנאמר ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה בדעתו תהומות נבקעו. ובשלשתן נעשה המשכן, שנאמר (שמות לא, ... (cache)
 • פרשת בראשית: אמר לה הקב"ה: העולם ומלואו לא נברא אלא בזכות התורה, שנאמר (משלי ג): ה' בחכמה יסד ארץ וגו'. למחר אני בא ליתן תורה בסיני, ואיני פותח תחילה אלא בך שנאמר (שמות ... (cache)
 • פרק נג בתניא (ל"א) - דרגות בהשראת השכינה | www.abc770.org: ועל התורה שבעל פה נאמר: ה' בחכמה יסד ארץ (משלי ג יט) - שיש קשר בין "חכמה" ל"ארץ" היא ספירת המלכות, היא השכינה, היא הדבור האלוקי, היינו, התורה שבעל פה. ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - בשבילי התנ"ך: שנאמר: ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה בדעתו תהומות נבקעו. המינים שאלו את ר' שמלאי: מה הדין דכתיב: אל אלהים ה' הוא יודע? א"ל: הן יודעים אין כתיב כאן, ... (cache)
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - מלכים אֲ´ - וֲ´, יגֲ´ - ֲ´ֲ´ושכנתי בתוך בני ישראלֲ´ֲ´: ולכן אמר הכתוב בבצלאל "ואמלא אותו רוח אלוקים בחכמה ובתבונה ובדעת" (שמות לא', ג') כי באלו הג' דברים נבראו העולמות כמו שכתוב: "ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- אומנותו של בצלאל: "אמר רב יהודה אמר רב: יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהן שמים וארץ, כתיב הכא: וימלא אותו רוח אלהים בחכמה ובתבונה ובדעת, וכתיב התם: ה' בחכמה יסד ארץ כונן ... (cache)
 • אליעזר מופיע בפרויקט השו"ת המקוון ג€“ מאגר ספרות תורנית ושו"ת 20...: ... וכתיב התם: (משלי ג, יט - כ) "ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה בדעתו תהומות נבקעו". רצו החכמים לרמוז בזה כי המשכן שקול כנגד בריאת העולם. ... (cache)
 • מדרש רבה - ויקהל: ... בג' דברים הללו נברא העולם שנאמר (משלי ג) ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה (שם) בדעתו תהומות נבקעו ובג' דברים הללו נעשה המשכן שנאמר ואמלא אותו רוח אלהים ... (cache)
 • תורה אור - מגלת אסתר - צג,א: וידוע דחכמה דאצי' היא ראשית הגילוי שבה היא עיקר התגלות א"ס ב"ה בכל העולמות עליונים ותחתונים כמ"ש ה' בחכמה יסד ארץ. ומבואר במ"א למה דוקא בחכמה. ... (cache)
 • Text - ישיבת מעלות: "בחכמה", "ה' בחכמה יסד ארץ ". "בדעת", "בדעתו תהומות נבקעו". "ובכשרון", ר' ברכיה בשם רבי יהודה בר ר' סימון: לא בעמל ולא ביגיעה ברא הקב"ה את עולמו, ... (cache)
 • תשרי מופיע בפרויקט השו"ת המקוון ג€“ מאגר ספרות תורנית ושו"ת 15...: ברא דגים גדולים וקטנים, ואלמלא וכו', שכל תקופת טבת לויתן מרים ראשו ונופלת אימתו על כל דגי הים, והוא שנאמר ה' בחכמה יסד ארץ, שברא עולמו בארבע רוחות מזרח מערב ... (cache)
 • הרב שמואל יניב - צפונות התורה - התגלות: ה' בחכמה יסד ארץ 38 מחדש בכל יום מעשה בראשית 40. יש מאין ג€“ האור יצר חומר 43. יום שני ג€“ המים 45. יום שלישי 47. יום רביעי 50. יום חמישי 53 ... (cache)
 • יהדות ואמנות - בין מעשה בראשית לתוהו ובוהו: "בשלושה דברים הללו נברא העולם שנאמר ' ה' בחכמה יסד ארץ, כונן שמים בתבונה, בדעתו תהומות נבקעו' ובשלשה דברים הללו נעשה המשכן שנאמר 'ואמלא אותו רוח ... (cache)
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - פרשת תצוה- עבודת הֲ´ של עמ"י: כתיב: 'ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה בדעתו תהומות נבקעו', וכתיב: 'וימלא אותו רוח אלוקים בחכמה ובתבונה ובדעת'. ומנין שנעשה במשכן כמעשה בראשית? ... (cache)
 • 'תניא שבועי, הרב יצחק גינזבורג - פרשת חוקת ֲ» פרשות בספר במדבר...: "בעשרה דברים נברא העולם בחכמה בתבונה ובדעת וכו' דכתיב ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה בדעתו תהומות נבקעו וגו' ". שבעת שערי הראש, רמוזים בפסוק הראשון של ... (cache)
 • אומני החיים - מאמר מקוצר - תנועה לתורה מנהיגה: 20 מרץ 2009 ... גדולה מלאכת המשכן, שהרי נאמר בה כל אלו המדות שנאמרו במעשה בראשית, ה' בחכמה יסד ארץ, כונן שמים בתבונה, בדעתו תהומות נבקעו (משלי ג יט כ) ... (cache)
 • אשר יצר: 10 אוגוסט 2008 ... אבודרהם- (משלי ג, יט) "ה' בחכמה יסד ארץ ". וזהו שאמר הכתוב (איוב י, י) "הלא כחלב תתיכני וכגבינה תקפיאני" - כי ברא את האדם מטפה סרוחה ויכוננהו ... (cache)
 • מדרש תנחומא - פקודי: דבר אחר, כתיב, ה' בחכמה יסד ארץ וגו' (משלי ג יט). ואומר, ואמלא אותו רוח אלהים בחכמה (שמו' לא ג). ללמדך, שהמשכן שקול כנגד כל העולם, וכנגד יצירת האדם שהוא ... (cache)
 • ברכות ג€“ דף נ"ה עמוד א' ֲ« תלמוד מוסבר ומאמרים ג€“ ברכות: 31 ינואר 2010 ... וכתיב התם [וכתוב שם]: (משלי ג, יט) "ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה". וכתיב: (משלי ג, כ) "בדעתו תהומות נבקעו". ... (cache)
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - פרשת חוקת - אמרתי אחכמה - והיא רחוקה ממני: ... דבר" (קהלת ח) מי כהחכם זה הקדוש ב"ה שכתוב (משלי ג) ה' בחכמה יסד ארץ, ומי יודע פשר דבר זה הקב"ה שפירש את התורה למשה, שנאמר חכמת אדם תאיר פניו" (קהלת ח). ... (cache)
 • תפקידם של הכרובים: כמו שכתוב: "ה' בחכמה יסד ארץ, כונן שמים בתבונה, בדעתו תהומות נבקעו" (משלי ג:יט). על סמך זה "אמר רב יהודה אמר רב: יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהן שמים ... (cache)
 • דעת המקרא על גבולות הדעת: גם בספר משלי מודגש כי החכמה שירתה את אלוהים במעשה הבריאה: 'ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה. בדעתו תהמות נבקעו ושחקים ירעפו טל' (ג יט-כ). ... (cache)
 • גבור / גבורה: בחכמה ובתבונה - דכתיב +משלי ג'+ ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה. בדעת דכתיב + משלי ג'+ בדעתו תהומות נבקעו, בכח וגבורה - דכתיב +תהלים ס"ה+ מכין הרים בכחו ... (cache)
 • בין השיטין והשיטות: קבלת הגר"א: כמ"ש ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה בדעתו תהומות נבקעו, ... ובשלשה כוללו ואלו הן בחכמה ובתבונה ובדעת, שנאמר ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה בדעתו ... (cache)
 • שירת הים, כינויי ה' ותכונותיו במכילתא דר' ישמעאל: 'אשירה לה'' - שהוא חכם, שנאמר ' ה' בחכמה יסד ארץ' (מש' ג:יט)... 'אשירה לה'' - שהוא רחמן, שנאמר 'ה' ה' א-ל רחום וחנון' (שמ' לד:ו). ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- סוד השראת השכינה במשכן: כתיב הכא (שמות ל"ה) 'וימלא אתו רוח א-להים בחכמה ובתבונה ובדעת', וכתיב התם (משלי ג') 'ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה' וכתיב (משלי ג') ... (cache)
 • יתרו - דף קשר הר עציון - עמוד ראשי: "ה' בחכמה יסד ארץ, כונן שמים בתבונה: בדעתו תהומות נבקעו ושחקים ירעפו טל". (משלי ג', יט-כ). "הבסוד א-לוה תשמע ותגרע אליך חכמה: מה ידעת ולא נדע, תבין ולא עמנו ... (cache)
 • בס"ד, מוצש"ק בראשית, ה-תשס"ה: הקב" ה בחכמה יסד ארץ ועשה כל מלאכה כפי הצורך בה, וכן עשו במקדש כל מלאכה די צרכה, ולכן יש חשיבות לכל מלאכה בפני עצמה. אך במצרים תכלית העבודה לא היתה יצרנית ... (cache)
 • בשבילי התנ"ך: בחכמה ובתבונה, שנאמר: ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה. בדעת, דכתיב: בדעתו תהומות נבקעו. בכח וגבורה, דכתיב: מכין הרים בכחו נאזר בגבורה. ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - ויקהל: ראו קרא ה' בשם ראו חכמה שנתתי בלבו בשלשה דברים הללו נבראו שמים שנאמר ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה בדעתו תהומות נבקעו. ובשלשה דברים הללו נעשה בית המקדש ... (cache)
 • חכמת הבריאה: 6 מאי 2010 ... 'כולם בחכמה עשית', 'ה' בחכמה יסד ארץ ', המדהים ביותר, שככל שהמחקר המדעי הולך ומתפתח, מתברר יותר ויותר, שאותה מחשבת הבל על עולם שנוצר במקרה, ... (cache)
 • ד"ר חיים י: שהיא היתה ראשית הבריאה, כמו שאמר: 'ה' בחכמה יסד ארץ' (משלי ג, יט). ויפרש מלת 'א- לקים' על המלאכים. ויהיה פירוש הכתוב הזה, שבראשית וחכמה עליונה, ברא, ... (cache)
 • בשבילי התנ"ך: והטעם: קדימה לעולם, קדימת חיוב לא קדימת זמן, כי הזמן מכלל הנבראים, כאמרו: ה' בחכמה יסד ארץ. [ח, כג] מעולם - דרך המקרא לסמוך הקדומים למלת עולם כמו מעולם אל ... (cache)
 • אלפבית - אסופות מדרש אומנות - קרן תל"י: אמר לה הקב"ה, העולם ומלואו לא נברא אלא בזכות התורה שנאמר (משלי ג), ה` בחכמה יסד ארץ וגו`. למחר אני בא ליתן תורה בסיני ואיני פותח תחלה אלא בך שנ` (שמות כ), ... (cache)
 • מאמר לפרשת תרומה: לגבי בריאת העולם אומר הפסוק "הג€² בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה בדעתו תהומות נבקעו" (משלי גג€²). העולם נברא ב"חכמה", ב"תבונה" וב"דעת", היינו שגנוזים בו כוחות ... (cache)
 • שירת הבריאה פרק שירה: ... ותגל ערבה ותפרח כחבצלת: שדות אומרים - יי בחכמה יסד ארץ, כונן שמים בתבונה: מים אומרים - לקול תתו המון מים בשמים, ויעל נשאים מקצה ארץ: ימים אומרים ... (cache)
 • הורדת פרק שירה: שדות אומרים: יי בחכמה יסד ארץ, כונן שמים בתבונה: מים אומרים: לקול תתו המון מים בשמים, ויעל נשאים מקצה ארץ: ימים אומרים: מקולות מים רבים, אדירים משברי ... (cache)
 • חגיגה יב - ביאור:בבלי חגיגה דף יב ג€“ ויקיטקסט: 26 ספטמבר 2008 ... בחכמה ובתבונה - דכתיב (משלי ג יט) ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה;. בדעת - דכתיב (משלי ג כ) בדעתו תהומות נבקעו [ושחקים ירעפו טל]; ... (cache)
 • פרק שירה - Shuva Israel - שובה ישראל: ... ונפש רעבה מלא טוב: מדבר אומר: ישושום מדבר וציה, ותגל ערבה ותפרח כחבצלת: שדות אומרים: יי בחכמה יסד ארץ, כונן שמים בתבונה: מים אומרים: לקול תתו המון ... (cache)
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - פרקי שירה;: ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה. שיר לירקות ועצים ירקות שבשדה מה הם אומרים? תלמיה רוה נחת גדודיה ברביבים תמוגגנה צמחה תברך. שבולת חטים מה היא אומרת? ... (cache)
 • שירת הבריאה!!! - FXP.co.il: שדות אומרים: יי בחכמה יסד ארץ, כונן שמים בתבונה: מים אומרים: לקול תתו המון מים בשמים, ויעל נשאים מקצה ארץ: ... (cache)
 • אלפא-מחברים אותך ליסודות בטבע - צמחי מרפא |שמנים צמחיים| קוסמטיקה...: א"ר יהודה, אמר רב, כתיס ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה בדעתו תהומות נבקעו. בשלשה דברים הללו נברא העולם, ועל שנים מהן הוא עומד, על התבונה ועל הדעת. ... (cache)
 • זוהר בראשית פרשת ויגש - הזוהר היומי: ... יתיבו אמר רבי יהודה הואיל ושרית אימא לן מהני רזין עלאין דקאמרת, פתח ואמר (משלי ג) יי' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה, תא חזי כד ברא קודשא בריך הוא עלמא ... (cache)
 • בצלאל ואהליאב ג€“בוני המשכן: הנצי"ב מסביר בפירושו 'העמק דבר', שחכמה תבונה ודעת, הן שלוש מידות שהעולם נברא בהן, כפי שנאמר במשלי: "ה' בחכמה יסד ארץ, כונן שמים בתבונה, בדעתו תהומות נקבעו" ... (cache)
 • עץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכיה מאושר: בשמאולה עשר וכבוד יז דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום יח עץ חיים היא למחזיקים בה ותמכיה מאשר יט יהוה בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה כ בדעתו תהומות נבקעו. ... (cache)
 • יראת ה' היא חכמה: גם בספר משלי מודגש כי החכמה שירתה את אלוהים במעשה הבריאה: 'ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה.... (cache); פרשת עקב - יראת ואהבת ה' - גיליונות נחמה ליבוביץ: ... (cache)
 • ברכות ג€“ דף ל"ג עמוד א' ֲ« תלמוד מוסבר ומאמרים ג€“ ברכות: 31 דצמבר 2009 ... וכתיב התם [וכתוב שם] "ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה "". ועל זו הכונה הוסיף רבי אלעזר ואמר "גדול מקדש שניתן בין ב' אותיות", היינו שנעשה על ... (cache)
 • שורשים ישראל ולאה יורב: שנאמר "ה' בחכמה יסד ארץ, כונן שמים בתבונה, ובדעתו - תהומות נבקעו" (משלי, ג', י"ט). בשלושתן נעשה המשכן, שנאמר: "ואמלא אותו רוח אלוקים בחכמה, בתבונה ובדעת" ... (cache)
 • מה אומר השם שלכם? נומרולוגיה חדשנית, חותמי השם, סוד האותיות...: 22 אוקטובר 2009 ... ואמלא אותו רוח אלוקים בחכמה ובתבונה ובדעת" (שמות, ל"א, ג), ובהקשר לבריאת העולם":ה' בחכמה יסד ארץ, כונן שמים בתבונה" (משלי, ג, יט). ... (cache)
 • פירוש הגר"א לספרא דצניעותא - Hebrejskֳ¡ knihovna kabalistickֳ½ch textֵ¯: והם חב"ד כמ"ש בס"י שבהם נברא העולם כמ"ש (משלי ג' י"ט) ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה בדעתו תהומות נבקעו. והן ראשית הגילוי של המחשבה סתימאה שהוא כ"ע שאין ... (cache)
 • " וענתה השירה הזאת ": "כי ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה" (משלי ג, יט), ואם ארץ ושמים בנויים בחכמה ותבונה הרי שאדם לא יצליח, אם לא ידע אותה חכמה ותבונה שמפיו ית', ... (cache)
 • קולות:: פרשת השבוע:: שמות:: ויקהל: בדעתו תהומות נבקעו ושחקים ירעפו טל". (משלי ג, י"ט ג€“ כ"א) ודוק, המילה "ברא", המוזכרת בבראשית, אינה מופיעה בפרשיות העוסקות במשכן אך את מקומה של המילה, ... (cache)
 • 'משלי פרק ג: בדעתו, תהומות נבקעו; ושחקים, ירעפו~טל. משלי ג,כ בני, אל~ילוזו מעיניך; נצור תושייה, ומזימה. משלי ג,כא ויהיו חיים לנפשך; וחן, לגרגרותיך. משלי ג,כב ... (cache)
 • הייד פארק - מרכז פורומים ישראלי | תכלית המציאות: הסתירה בדברי הרמב"ם: בדעתו תהומות נבקעו, ושחקים ירעפו טל] (משלי ג', 19-20)23. זה חוזר ומיושׂם רבות. אין להאמין אחרת. גם העיון הפילוסופי מסקנתו שאין דבר שווא, ... (cache)
 • טל לברכה ניסן תשס"א 250 האגף לתרבות תורנית במשרד החינוך התרבות...: תפילת מוסף עוּטרה בפיוּטי "טל" מרוּבים וארוּכים, ומהם נתקבלו: (1) פיוּטי ר' אלעזר הקלירי על הפסוּק " בדעתו תהומות נבקעו ושחקים ירעפו טל" (משלי ג, ... (cache)
→ג 18— משלי ג 19 — ג 20←

תגובות