החכמה מצילה מפחד

מאת: אראל

→ג 24— משלי ג 25 — ג 26←

משלי ג25 : "אַל תִּירָא מִפַּחַד פִּתְאֹם, וּמִשֹּׁאַת רְשָׁעִים כִּי תָבֹא;"

 סגולות

לא תירא מאף אירוע פתאומי ומפחיד, או מאסון שיביאו עליך הרשעים;

 מצודות

אל תירא מפחד פתאום - כי לא תבא אליך, וכאשר תבוא שואת (חשכת) הרשעים - לא תירא מזה, כי לא תגע בך לרעה.


 דקויות

"שואת - ענין חושך, כמו אמש שואה ומשואה (איוב לא)" (מצודת ציון), והיא משל לאסון.    ומהי שואת רשעים? -

1. ואפשר לפרש  "שואה שתבוא על הרשעים" (רש"י); "גם אם תבוא השואה המוכנת להשמיד את הרשעים, אל תירא, כי תינצל בהשגחת ה'" (מלבי"ם); "הפורענות... מתעוררת... לעשות נחת רוח אליהם [הצדיקים], כי באבוד רשעים - רינה אל הצדיקים" (רמ"ד ואלי).

2. אפשר לפרש "אסון שיביאו עליך הרשעים";   הרבי מליובאביטש זצ"ל פירש שהכוונה לצדיקים הנמצאים בארץ ישראל. דבריו נאמרו לפני מלחמת המפרץ הראשונה, כשרבים מתושבי ישראל פחדו ממתקפת גזים עיראקית: "מלך בבל אינו יכול לעשות מצור על ירושלים. ירושלים היא עירו של הקדוש ברוך הוא... ועיר הבירה של בני ישראל... בניו של הקדוש ברוך הוא, ומובן וגם פשוט, שמלך בבל אינו יכול לפגוע ח"ו אפילו בחומת ירושלים, ועל אחת כמה וכמה בירושלים עצמה, ובבית המקדש, ובהכרח לומר שפעולתו של מלך בבל תהיה בסופו של דבר עזר וסיוע לבני ישראל. אלא, שבימים ההם היה העזר וסיוע באופן שבגלוי ובחיצוניות היה מצור... אבל בימנו אלה - נעשה העניין רק באופן של טוב הנראה והנגלה לעיני בשר, ובלשון חכמינו ז"ל "בני אל תתייראו, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם .. הגיע זמן גאולתכם!" " (שיחת עשרה בטבת ה'תשנ"א).

 לעיון נוסף

→ג 24— משלי ג 25 — ג 26←

תגובות