הכסילות מנסה להכשיל את המתחזקים

מאת: אראל

ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 
 פרק ט    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   סיכום 
ט15 לִקְרֹא לְעֹבְרֵי דָרֶךְ הַמְיַשְּׁרִים אֹרְחוֹתָם:

 סגולות

- כדי לקרוא לעוברי-דרך, ההולכים בקו ישר ועוברים במקרה דרך ביתה -

 מצודות

- לקרוא להעוברים שם דרך מהלכם, ההולכים באורח מישור בדרכי ה'.

והיא ענין מליצה, לומר שהנפש המתאווה תסית לעבירה, ומראָה ערבוּת ותענוּג העבירה.


 דקויות

מדוע כסילות קוראת דווקא למיישרים אורחותם?

1. באופן מילולי, הכוונה לאנשים שהולכים בקו ישר, הקו הקצר ביותר בין שתי נקודות. הם רוצים לקצר את הדרך, ולכן עוברים במקרה ליד ביתה של הכסילות. והעניין, שאשת כסילות אינה מתאמצת במיוחד אלא רק יושבת על פתח ביתה וקוראת לאנשים שעוברים שם במקרה.

2. אולם ברוב ספר משלי, השורש ישר בא במשמעות מוסרית, והכוונה כאן לאנשים המתנהגים על-פי כללי היושר. בניגוד לנער חסר-הלב ההולך ליד ביתה של אשה זונה (ראו משלי ז8-9), האנשים בפרק ט מיישרים אורחותם ומתרחקים מזנות, ולכן הכסילות מציעה להם פיתוי "קל" יותר - דברי פתיות והבל. זו האסטרטגיה של הכסילות: "אם הם לא חוטאים - לפחות שיבטלו את זמנם, העיקר שלא יעסקו בחכמה" (ע"פ רמ"ד ואלי).

 פרק ט    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   סיכום 
ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 

תגובות