צדקה תצר תם דרך, ורשעה תסלף חטאת

קוד: ביאור:משלי יג6 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 
 פרק יג    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25 
יג6 צְדָקָה תִּצֹּר תָּם דָּרֶךְ, וְרִשְׁעָה תְּסַלֵּף חַטָּאת.

 סגולות

דרך הצדק היא לנצור (לשמור) על האנשים הנוהגים בתום-דרך, ולא לפגוע בחפים מפשע;   אולם דרך הרשע היא לסלף כל חטא שוגג של הזולת ולהציג אותו כזדון, כדי להחמיר בעונשם.

 מצודות

הצדקה עצמה תלמד זכות ותצור את התם דרך, זה הנותן צדקה בתמימות לא להתייהר;    והרשעה עצמה תוליך את בעל החטאת בדרך מסולפת (מעוקלת ומעוקמת) להכשל בה.


 דקויות

1. צדקה היא דרכו של הצדיק, הנותן לכל אחד את המגיע לותמימות דרך היא שלמוּת, ללא פגם ועוון.   דרכו של הצדיק היא לנצור - לשמור ולהגן על חפים מפשע.

רשעה היא דרכו של הרשע, העושה רע בשפע;   חטאת היא עבירה בשוגג או "לתיאבון".  דרכו של הרשע היא, לסלף - לעקם ולעוות את דרכם של החוטאים בשוגג כדי להציג אותם כעבריינים גדולים יותר ממה שהם באמת (למשל על-מנת להפליל אותם במשפט כאשר הם נמצאים בצד השני), או - להסית אותם ולגרום להם להיות עבריינים גדולים יותר, או להיפך - לעקם ולעוות את החטא שלהם כך שייראה כמעשה טוב.

והפסוק קשור לפסוק הקודם,  משלי יג5: "דְּבַר שֶׁקֶר יִשְׂנָא צַדִּיק, וְרָשָׁע יַבְאִישׁ וְיַחְפִּיר": הצדיק שונא דברי-שקר כי הם פוגעים בחפים מפשע, והרשע אוהב להגיד דברים רעים הגורמים בושה וחרפה ליריביו (פירוט).

2. יש מפרשים, שהפסוק מלמד שיש קשר ישיר וטבעי בין המעשים לבין השכר והעונש: "הצדקה עצמה תלמד זכות ותצור את התם דרך - זה הנותן צדקה בתמימות לא להתיהר: והרשעה עצמה תוליך את בעל החטאת בדרך מעוקל להכשל בה" (ע"פ רש"י ומצודת דוד); מעין הפסוק בספר קהלת "כורה שחת בה ייפול".

- אולם, לפי פירוש זה, לא ברורה המשמעות המעשית של הפסוק - מה זה משנה, מבחינה מעשית, אם הגמול בא באופן טבעי או לא?

- בנוסף לכך - מבחינה מילולית יש הבדל בין חוטא לבין רשע (כמו גם בין צדקה לבין תום-דרך), כפי שהסברנו בגוף המאמר. אילו הפסוק היה בא ללמד את עיקרון "מידה כנגד מידה", היה ראוי לכתוב "צדקה תיצור את הצדיק, ורשעה תסלף את הרשע".

 פרק יג    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25 
ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 

תגובות