ילד שמתחבר עם אנשים רעים, עלול לפגוע גם בהוריו

קוד: ביאור:משלי כח24 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 
 פרק כח    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28 
כח24 גּוֹזֵל אָבִיו וְאִמּוֹ וְאֹמֵר אֵין פָּשַׁע - חָבֵר הוּא לְאִישׁ מַשְׁחִית.

 סגולות

אדם הגוזל מאביו ומאימו, ואומר "אין זה פשע, לא עשיתי כל רע" - הוא בוודאי חבר של איש רע אשר משחית את נפשו.

 מצודות

גוזל אביו ואמו ואומר 'אין פשע', כי הלא הכל שלי המה אחר מותם - מכל מקום, הוא חבירו של האיש המשחית אנשים אחרים וגוזל רכושם, כי סופו יהיה כמוהו לגזול משל אחרים.


 עצות

הפסוק מזהיר את ההורים להשגיח על החברים של ילדיהם, ולמנוע מהם להסתובב עם חברים רעים: אם אתם רואים אדם ששודד את הוריו ולא רואה בכך פשע, רוב הסיכויים שאותו אדם חבר הוא לאיש משחית, יש לו חבר שלימד אותו להשחית, לגזול ולהרוס, וכך גם השחית את נשמתו.

חברים רעים עלולים לקלקל אפילו את אחד הרגשות הבסיסיים ביותר באדם - רגש הוקרת הטובה כלפי ההורים - ולגרום לבן לגזול את הוריו.

 הקבלות

ישנם פסוקים נוספים המדברים על חובתם של ההורים להשגיח על חבריהם של ילדיהם, למשל משלי כח7: "נוֹצֵר תּוֹרָה בֵּן מֵבִין, וְרֹעֶה זוֹלְלִים יַכְלִים אָבִיו" (פירוט).

 דקויות

מה זה חבר?

1. לפי רוב המפרשים (ובפרט פרופ' יהודה קיל ב'דעת מקרא' על פסוקנו), חבר = דומה, מזיק באותה מידה, כמו במשלי יח9: "גַּם מִתְרַפֶּה בִמְלַאכְתּוֹ אָח הוּא לְבַעַל מַשְׁחִית" (פירוט). לפי זה, הפסוק מגנה את האנשים הגוזלים את הוריהם ואומרים 'אין פשע', למשל משום שההורים לא מקפידים על כך וממילא נוהגים לתת לילדיהם כל מה שהם יכולים. הפסוק מלמד, שגם אדם כזה, הגוזל מאנשים שאינם מקפידים על כך, דומה לאיש משחית, כי הוא משחית את מידותיו הטובות ומתרגל לחיות מרכוש שאינו שייך לו, וסופו שגם יתחבר עם אנשים מושחתים.

2. ומדוע נאמר "חבר לאיש משחית" ולא "נמשל לאיש משחית"? "אלא העניין הוא, לפי שממונו של אדם אינו יוצא לאיבוד אלא אם כן נותנים רשות מלמעלה לאיזה מלאך המשחית שיאבדנו, כי הכל תלוי בגזרה העליונה בלי ספק, כעניין שנאמר", ישעיהו נד16: "וְאָנֹכִי בָּרָאתִי מַשְׁחִית לְחַבֵּל" (פירוט), "ונמצא שזה הבן המכלה את ממון אביו נעשה חבר ממש אל המלאך המשחית" (רמ"ד ואלי).

3. ולענ"ד חבר הוא רֵע וידיד, כמו בלשון ימינו (ראו פרופ' מרדכי זר כבוד ב'דעת מקרא', הקדמה לספר משלי); מי שגוזל מהוריו - כנראה יש לו חברים שמשחיתים את נפשו.

הפסוק מזהיר את ההורים להשגיח על החברים של ילדיהם, ולמנוע מהם להסתובב עם חברים רעים: אם אתם רואים אדם ששודד את הוריו ולא רואה בכך פשע, רוב הסיכויים שאותו אדם חבר הוא לאיש משחית, יש לו חבר שלימד אותו להשחית, לגזול ולהרוס, וכך גם השחית את נשמתו.

חברים רעים עלולים לקלקל אפילו את אחד הרגשות הבסיסיים ביותר באדם - רגש הוקרת הטובה כלפי ההורים - ולגרום לבן לגזול את הוריו.
 פרק כח    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28 
ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 

תגובות