ראשי > תנ''ך > ישעיהו >


ישעיהו י

1 הוי החקקים חקקי-און ומכתבים עמל כתבו. 2 להטות מדין דלים ולגזל משפט עניי עמי להיות אלמנות שללם ואת-יתומים יבזו. 3 ומה-תעשו ליום פקדה ולשואה ממרחק תבוא על-מי תנוסו לעזרה ואנה תעזבו כבודכם. 4 בלתי כרע תחת אסיר ותחת הרוגים יפלו בכל-זאת לא-שב אפו ועוד ידו נטויה.

5 הוי אשור שבט אפי ומטה-הוא בידם זעמי. 6 בגוי חנף אשלחנו ועל-עם עברתי אצונו לשלל שלל ולבז בז ולשימו מרמס כחמר חוצות. 7 והוא לא-כן ידמה ולבבו לא-כן יחשב כי להשמיד בלבבו ולהכרית גוים לא מעט. 8 כי יאמר הלא שרי יחדו מלכים. 9 הלא ככרכמיש כלנו אם-לא כארפד חמת אם-לא כדמשק שמרון. 10 כאשר מצאה ידי לממלכת האליל ופסיליהם מירושלם ומשמרון. 11 הלא כאשר עשיתי לשמרון ולאליליה כן אעשה לירושלם ולעצביה.

12 והיה כי-יבצע אדני את-כל-מעשהו בהר ציון ובירושלם אפקד על-פרי-גדל לבב מלך-אשור ועל-תפארת רום עיניו. 13 כי אמר בכח ידי עשיתי ובחכמתי כי נבנותי ואסיר גבולת עמים ועתידתיהם שושתי ואוריד כאביר יושבים. 14 ותמצא כקן ידי לחיל העמים וכאסף ביצים עזבות כל-הארץ אני אספתי ולא היה נדד כנף ופצה פה ומצפצף. 15 היתפאר הגרזן על החצב בו אם-יתגדל המשור על-מניפו כהניף שבט ואת-מרימיו כהרים מטה לא-עץ.

16 לכן ישלח האדון יהוה צבאות במשמניו רזון ותחת כבדו יקד יקד כיקוד אש. 17 והיה אור-ישראל לאש וקדושו ללהבה ובערה ואכלה שיתו ושמירו ביום אחד. 18 וכבוד יערו וכרמלו מנפש ועד-בשר יכלה והיה כמסס נסס. 19 ושאר עץ יערו מספר יהיו ונער יכתבם.

20 והיה ביום ההוא לא-יוסיף עוד שאר ישראל ופליטת בית-יעקב להשען על-מכהו ונשען על-יהוה קדוש ישראל באמת. 21 שאר ישוב שאר יעקב אל-אל גבור. 22 כי אם-יהיה עמך ישראל כחול הים שאר ישוב בו כליון חרוץ שוטף צדקה. 23 כי כלה ונחרצה אדני יהוה צבאות עשה בקרב כל-הארץ.

24 לכן כה-אמר אדני יהוה צבאות אל-תירא עמי ישב ציון מאשור בשבט יככה ומטהו ישא-עליך בדרך מצרים. 25 כי-עוד מעט מזער וכלה זעם ואפי על-תבליתם. 26 ועורר עליו יהוה צבאות שוט כמכת מדין בצור עורב ומטהו על-הים ונשאו בדרך מצרים. 27 והיה ביום ההוא יסור סבלו מעל שכמך ועלו מעל צוארך וחבל על מפני-שמן. 28 בא על-עית עבר במגרון למכמש יפקיד כליו. 29 עברו מעברה גבע מלון לנו חרדה הרמה גבעת שאול נסה. 30 צהלי קולך בת-גלים הקשיבי לישה עניה ענתות. 31 נדדה מדמנה ישבי הגבים העיזו. 32 עוד היום בנב לעמד ינפף ידו הר בית-ציון גבעת ירושלם.

33 הנה האדון יהוה צבאות מסעף פארה במערצה ורמי הקומה גדועים והגבהים ישפלו. 34 ונקף סבכי היער בברזל והלבנון באדיר יפול.

ראשי > תנ''ך > ישעיהו >


תוספות ותגובות