פעלים בבניין התפעל

קוד: פעלים בבניין התפעל בתנ"ך

הִדַּבֵּר

הִדַּדֶּה

הִדַּכֵּא

הִדַּמָּה

הזכה

הִטּמא

היטהר

הִנֹּאַץ

הסתבל

הסתולל

הסתופף

הסתפח

הסתתר

הצטדק

הצטיד

הצטיר

השתאה

השתבח

השתגע

השתוה

השתוחח

השתולל

השתומם

השתונן

השתחו

השתחו ארצה

השתחו על/ל אפיו

השתכח

השתכר

השׂתכר

השתמר

השתנה

השתעה

השׂתער

השתעשע

השתפך

השתקשק

השׂתרג

השׂתרע

השׂתרר

התאבך

התאבל

התאדם

התאוה1

התאונן

התאושש

התאזר

התאחד

התאמץ

התאמר1

התאמר2

התאנה

התאנף

התאסף

התאפק

התבאש

התבולל

התבונן

התבוסס

התבושש

התבלע

התבקע

התברך

התברר

התבשׂר

התגאל

התגבר

התגדל

התגודד1

התגודד2

התגולל

התגועש

התגורר

התגלגל

התגלה

התגלח

התגלע

התגנב

התגעש

התגרד

התגרה

התדפק

התהדר

התהולֵל

התהלך

התהלל

התהפך

התודה

התודע

התוכח

התחבא

התחבר

התחדש

התחולל1

התחולל2

התחזק

התחטא

התחלה

התחלחל

התחמם

התחמץ

התחמק

התחנן

התחסד

התחפשׂ

התחקה

התחרה

התחרש

התחשב

התחתן

התיהד

התיחשׂ

התילד

התימר

התיעץ

התיפה

התיפח

התיצב

התכבד

התכבד2

התכונן

התכחש

התכנס

התכסה

התכפר

התלבן

התלהלה

התלהם

התלונן

התלוצץ

התלחש

התלכד

התלקח

התלקט

התמהּ

התמהמה

התמוגג

התמודד

התמוטט

התמולל

התמכר

התמלא

התמלט

התמם

התמרמר

התמשל

התנבא

התנגח

התנגף

התנגש

התנדב

התנהל

התנודד1

התנודד2

התנוסס

התנחל

התנחם

התנכל

התנכר

התנער

התנפל

התנצל

התנקם

התנקש

התנשׂא

התעבר

התעדן

התעודד

התעולל

התעופף

התעורר

התעַוֵּת

התעטף

התעלה

התעלל

התעלם

התעלס

התעלף

התעמר

התענג

התענה

התעצב

התערב1

התערב3

התערה

התעשׂק

התעשר

התעשת

התעתד

התעתע

התפאר

התפוצץ

התפורר

התפלא

התפלל

התפלץ

התפלש

התפעל - כללי

התפעם

התפקד

התפרד

התפרץ

התפרק

התפשט

התפתח

התפתל

התקבץ

התקדר

התקדש

התקוטט

התקומם

התקושש

התקלס

התקלקל

התקצף

התקשר

התראה

התרגז

התרומם

התרונן

התרועע1

התרועע2

התרועע3

התרוצץ

התרושש

התרחץ

התרעה

התרפא

התרפה

התרפס

התרפק

התרצה

התשוטט

תוספות ותגובות