אורח לחיים שומר מוסר

קוד: ביאור:משלי י17 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 
 פרק י    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32 
י17 אֹרַח לְחַיִּים שׁוֹמֵר מוּסָר, וְעוֹזֵב תּוֹכַחַת מַתְעֶה.

 סגולות

השומר על מוסר, ומקפיד לקבל ביקורת, יילך בדרך הנכונה לחיים;  אולם העוזב את התוכחת, ואינו מקבל ביקורת, מתעה את עצמו מהדרך הנכונה לחיים.

 מצודות

שמירת המוסר הוא אורח לחיים;    ועוזב תוכחת הוא תועה מאורח חיים.


 עצות

אדם שרוצה לממש ערכים חשובים מבלי לאפשר לרשעים לנצל אותם לתועלתם האישית, צריך לקבל ביקורת דווקא מאנשים שמתנגדים לערכים שלו.

בפסוק הקודם נאמר, משלי י16: "פְּעֻלַּת צַדִּיק לְחַיִּים, תְּבוּאַת רָשָׁע לְחַטָּאת" - הצדיק פועל מתוך ערכים חשובים שמטרתם להציל חיים או לשפר את איכות החיים, אך הרשע מנצל את תוצאות הפעולה של הצדיק לתועלתו האישית (פירוט).

המילה לחיים מקשרת בין הפסוקים: כדי להמשיך וללכת בדרך הנכונה, אורח לחיים, צריך לשמור מוסר, כלומר, לשמוע ולהתייחס ברצינות לדברי ביקורת, גם כשהם קשים ומייסרים (מוסר = ביקורת נוקבת ומייסרת). בפרט, יש לקבל ביקורת מאנשים שמתנגדים לערך שאותו אנחנו מעוניינים לקדם. דווקא אנשים שמתנגדים לערך זה רואים טוב יותר את החסרונות שלו ואת האפשרויות לנצל אותו לרעה.

כל עוד התנועה פתוחה לקבל ביקורת מבחוץ, הביקורת עוזרת לה לשמור על ערכיה המקוריים; ברגע שהתנועה עוזבת תוכחה, נעשית בטוחה בעצמה ומפסיקה לקבל ביקורת (תוכחה = ביקורת), מתחיל תהליך ההסתאבות, והתנועה תועה מהדרך ומתעה את אנשיה.

 דקויות

לחיים

המילה לחיים מקשרת את פסוקנו לפסוק הקודם: כדי שהצדיק יוכל להמשיך ולפעול בדרך הנכונה, אורח לחיים, הוא צריך לשמור מוסר, כלומר, לשמוע ולהתייחס ברצינות לדברי ביקורת, גם כשהם קשים ומייסרים (מוסר = ביקורת נוקבת ומייסרת).   אולם אם יעזוב תוכחת ולא ישמע ביקורת, הרשע עלול להשתלט על פעולותיו ולהשתמש בהן לחטאת.

למה לא נאמר תועה (בעצמו) אלא מתעה (את אחרים)?

1. "מתעה את היצר הטוב ומכריחו לילך בדרכי מיתה כנגד רצונו, כי הוא בא משורש החיים וחפץ להתקיים בדרכי חיים... וכשם שהצדיק השומר את התורה מחזיר את הרע לטוב ושכרו גדול, כך הרשע העוזב את התורה מחזיר את הטוב לרע ועונשו גדול" (רמ"ד ואלי פירוש ראשון).

2. "מתעה את אחרים, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, ולומדים יותר מן הרעים ממה שלומדים מן הטובים, ונמצא שחוטא אחד מעמיד כמה חוטאים אחרים שלומדים ממעשיו, והוא נענש על כולם" (רמ"ד ואלי פירוש שני).

 פרק י    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32 
ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 

תגובות