לתת לקח טוב לילדים

קוד: ביאור:משלי ד2 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 
 פרק ד    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   סיכום 
ד2 כִּי לֶקַח טוֹב נָתַתִּי לָכֶם, תּוֹרָתִי אַל תַּעֲזֹבוּ.

 סגולות

- כי אני נותן לכם לימוד טוב שתוכלו לקחת אתכם לדרך;   גם כשאתם עוזבים את הבית - אל נא תעזבו את התורה הזאת שאני נותן לכם.

 מצודות

- וכה יאמר בְּמוּסָרוֹ: הלא נתתי לכם לקח (לימוד) טוב ומחוכם, אל תעזבו את התורה ההיא.


 עצות

כשהורים נפרדים מילדיהם, למשל כשהם שולחים אותם לגן או לבית הספר או לפנימיה או לצבא או לנישואין או לכל מקום אחר שבו הילדים עומדים להיות עצמאיים, הם צריכים לתת להם "צידה לדרך". כך, בפסוקים שלנו, האב פונה אל בניו ומבקש מהם שישמעו את דברי המוסר והבינה שלו, ושלא יעזבו את התורה הטובה שהוא נתן להם.

הבקשה אל תעזובו רומזת שהפסוק נאמר במצב שבו הילדים עוזבים את הבית. האב מתרגש ומלא חששות, האם הילדים ישמרו על כל הערכים החשובים שלימד אותם, גם כשיהיו רחוקים ממנו? הוא אומר להם "אתם עוזבים אותי ומתרחקים ממני, אבל לפחות את תורתי - אל תעזבו!".

כדי לשמר את הקשר בינו לבין הילדים, האב נותן להם לקח טוב - דבר טוב שהם יכולים לקחת עמם לדרך, כך שיזכרו אותו וימשיכו להיות מקושרים עליו בנפשם, למשל:

  • בתחום החומרי - סנדויצ'ים, "ארוחת עשר";

  • בתחום הרגשי - דברי אהבה, חיבוק ונשיקה;

  • בתחום הרוחני - לימוד משותף של עקרונות וערכים, או של הלכות המתאימות למקרים שהילד עשוי להיתקל בהם כשיהיה מחוץ לבית.

כי לקח טוב נתתי לכם - כשתראו את הדבר הטוב שנתתי לכם כצידה לדרך, היזכרו בערכים שלימדתי אתכם - תורתי אל תעזובו.

 הקבלות

לקח טוב מיעקב ליוסף

דוגמה ל"לקח טוב" רוחני נמצאת במדרש על פגישת יעקב ויוסף: "אמר להם [יוסף לאחים]: אם יאמין לכם - הרי מוטב, ואם לאו - אתם אומרים לו 'בשעה שפרשתי ממך, לא בפרשת עגלה ערופה הייתי עוסק..."" (רבי לוי בשם רבי יוחנן בר שאול, בראשית רבה צד ג).

כשיעקב נפרד מיוסף לפני ששלחו לפגוש את אחיו, הם עסקו ביחד בפרשת עגלה ערופה.   כשהם נפגשו מחדש, אחרי 22 שנה, יוסף שלח עגלות, כדי לרמוז ליעקב שהוא עדיין נאמן לערכים שאביו לימד אותו (ע"פ במאמר "השופטים והעגלה הערופה" מאת הרב יצחק עת-שלום).

תורה בספר משלי.

פסוקים נוספים על החובה לתת את מה שלוקחים בחכמה, משלי א4: "לָתֵת לִפְתָאיִם עָרְמָה, לְנַעַר דַּעַת וּמְזִמָּה" (פירוט).

 דקויות

כשהורים נפרדים מילדיהם, למשל כשהם שולחים אותם לגן או לבית הספר או לפנימיה או לצבא או לנישואין או לכל מקום אחר שבו הילדים עומדים להיות עצמאיים, הם צריכים לתת להם "צידה לדרך". כך, בפסוקים שלנו, האב פונה אל בניו ומבקש מהם שישמעו את דברי המוסר והבינה שלו, ושלא יעזבו את התורה הטובה שהוא נתן להם.

הבקשה אל תעזובו רומזת שהפסוק נאמר במצב שבו הילדים עוזבים את הבית. האב מתרגש ומלא חששות, האם הילדים ישמרו על כל הערכים החשובים שלימד אותם, גם כשיהיו רחוקים ממנו? הוא אומר להם "אתם עוזבים אותי ומתרחקים ממני, אבל לפחות את תורתי - אל תעזבו!".

כדי לשמר את הקשר עם הילדים, ההורים נותנים להם לֶקַח טוב - דבר טוב שהם יכולים לקחת עמם לדרך, כך שיזכרו אותם וימשיכו להיות מקושרים אליהם בנפשם, למשל:

  • לקח חומרי - סנדויצ'ים, "ארוחת עשר";
  • לקח רגשי - דברי אהבה, חיבוק ונשיקה;
  • לקח רוחני - לימוד משותף של עקרונות וערכים, או של הלכות המתאימות למקרים שהילד עשוי להיתקל בהם כשיהיה מחוץ לבית.

כי לקח טוב נתתי לכם - כשתראו את הדבר הטוב שנתתי לכם כצידה לדרך, היזכרו בערכים שלימדתי אתכם - תורתי אל תעזובו.

לֶקַח - פירושים נוספים

מהו לקח ומי בדיוק לקח אותו? המפרשים פירשו בכמה דרכים:

1. "לקח טוב = קנין טוב" (רלב"ג), כמו בביטוי "מִקָּח וממכר". הדובר מתבטא כמו סוחר, האומר ללקוח שלו "לקחת ממני סחורה טובה, שמור עליה!". והנמשל הוא ה', האומר לבניו: "קיבלתם ממני תורה טובה - אל תעזבו אותה!" (שמות רבה לג א, וכן רלב"ג על פסוקנו).

2. "לקח הוא מה שלקח מאחרים בקבלה, ותורתי כולל גם מה שיורה וילמד מרוח בינתו" (מלבי"ם): הדובר מספר לנו על חכמה שהוא עצמו לקח, קיבל מהוריו; ומתוך כל החכמה הזאת, הוא נותן לנו רק את החלק הטוב ביותר - לקח טוב.   "אני נותן לכם את העצות הטובות ביותר שלקחתי וקיבלתי מהוריי; את התורה הזאת כדאי לכם לשמור ולא לעזוב".

 פרק ד    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   סיכום 
ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 

תגובות