התשואה של השקעה בחכמה טובה יותר משל השקעה במתכות יקרות

מאת: אראל

ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 
 פרק ח    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   סיכום 
ח19 טוֹב פִּרְיִי מֵחָרוּץ וּמִפָּז, וּתְבוּאָתִי מִכֶּסֶף נִבְחָר;

 סגולות

"הפרי שלי (התוצאה של לימוד החכמה) טוב יותר מחרוץ ומפז (מיני זהב), והתבואה שלי טובה יותר מכסף נבחר (מזוקק)."

 מצודות

טוב פריי (מתן שכר התורה) מחרוץ ומפז, ותבואתי טוב מכסף נבחר ומעולה. וכפל הדבר במילים שונות.


 הקבלות

היתרון של החכמה על כסף וזהב נזכר כבר בפסוק 10 (וראו שם הקבלות נוספות). מדוע נזכר שוב כאן?

1. יש כאן נאומים שונים הפונים לקהלי-יעד שונים: פסוק 10 נמצא בקטע הפונה למנהיגים ופסוק 19 נמצא בקטע הפונה לסוחרים (ראו מבנה הפרק במבוא).

2. כאן מדובר על הפרי ועל התבואה של החכמה.  על-דרך הדרש, פרי הוא ניגוד של קליפה:   פסוק 18 דיבר על הקליפה, הרווח החיצוני והצדדי של החכמה, שהם העושר והכבוד; ופסוק 19 מדבר על הפרי, הרווח העיקרי, שהוא עצם ידיעת החכמה, שהיא טובה מחרוץ ומפז (ודומה לזה פירש רמ"ד ואלי).

 פרק ח    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   סיכום 
ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 

תגובות