גורלך תפיל בתוכנו, כיס אחד יהיה לכולנו

קוד: ביאור:משלי א14 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 
 פרק א    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   סיכום 
א14 גּוֹרָלְךָ תַּפִּיל בְּתוֹכֵנוּ, כִּיס אֶחָד יִהְיֶה לְכֻלָּנוּ' -

 סגולות

- "השלל יתחלק בהגרלה שיוויונית, וגם אתה תפיל גורל ותקבל חלק שווה בתוכנו כאחד מאיתנו!";    "כיס אחד, קופה אחת משותפת יהיה לכולנו - ההצלחה שלך היא ההצלחה שלנו!".

 מצודות

(ויוסיפו לומר לך:)   "אם תרצה, אתה תפיל את הגורל אשר תרצה, לברר לכל אחד חלקו;    אם תרצה, יהיה כיס (אמתחת ושק) אחד לכלנו - נאכל ונשתה בשותפות מדמי הגזילה".


 עצות

הפיתוי הבא הוא גורלךגורל הוא אמצעי מקובל לחלוקת רכוש, כגון נחלות וירושות. המאפיין העיקרי של גורל הוא השיוויון - לכל אחד מהצדדים יש סיכוי שווה לזכות; כשהנוכלים אומרים גורלך תפיל בתוכנו הם למעשה אומרים "המעמד שלך יהיה שווה לשלנו - נחלק את השלל בינינו בצורה הוגנת, ע"י הגרלה".

והפיתוי הבא הוא כיס אחד יהיה לכולנו, כלומר "אם אתה חושש שלא תצליח להרוויח לבד - אל תדאג, אתה בחברה טובה; אנחנו נתמוך בך ונעזור לך, כי ההצלחה שלך היא ההצלחה שלנו"; במילים אחרות, "win win situation" - גם אנחנו נרוויח וגם אתה תרוויח!

ההבטחות בקטע זה, במיוחד האחרונה "כיס אחד יהיה לכולנו", מזכירות הבטחות של מנהיגים קומוניסטים, המציעים שכל הרכוש יהיה משותף לכולם. זה כשלעצמו אינו רע, אלא שהחטאים שבקטע משתמשים בעיקרון השיתוף והשיוויון כדי לפתות אנשים לצאת למבצעים של שפיכת דם נקי.

 דקויות

1. על-פי הפשט, הפסוק הוא המשך דברי-הפיתוי של השודדים. בפסוקים הקודמים הם הציעו לו פיתויים חומריים, ובפסוק הזה הם מציעים לו פיתוי חברתי - שותפות שווה בקבוצה.  הם מציעים לו לבחור מה לעשות עם השלל (ע"פ רש"י, מצודות):

א. לחלק אותו בגורל - אמצעי מקובל לחלוקת שלל, כמו בתהלים כב19: "יְחַלְּקוּ בְגָדַי לָהֶם, וְעַל לְבוּשִׁי יַפִּילוּ גוֹרָל". המאפיין העיקרי של גורל הוא השיוויון - לכל אחד מהצדדים יש סיכוי שווה לזכות, ולכן ההצעה גורלך תפיל בתוכנו משמעה "המעמד שלך יהיה שווה לשלנו" (ע"פ רש"י).

ב. לנהל אותו במשותף בכיס (ארנק) אחד.

הדבר מזכיר את ההבטחות של מנהיגים קומוניסטים, המציעים שכל הרכוש יהיה משותף לכולם. זה כשלעצמו אינו פסול, אלא שהחטאים שבקטע משתמשים בעיקרון השיוויון והשיתוף כדי לפתות אנשים לצאת למבצעים של שפיכת דם נקי.

2. על-דרך הדרש, הפסוק הוא דברי המורה, המנסה לעורר בנער את רגש האחריות לגורלה המשותף של המשפחה: "אם תלך עם החוטאים, תפיל את הגורל שלך, אבל הגורל שלך נמצא בתוכנו, כלומר תפיל גם אותנו יחד איתך! כיס אחד יהיה לכולנו - לכולנו יש "חשבון משותף", כשאחד נופל - כולם נופלים!". לפי זה, הפסוק קשור לפסוקים הבאים, המזהירים - בני! אל תלך בדרך איתם!.

הדובר הוא שלמה המלך, והוא מזהיר את בנו שאם יילך אחרי חטאים, הוא עלול להפיל את שושלת המלוכה.  ואכן, רחבעם בן שלמה שמע בקול יועצים חטאים (מלכים א יב) וגרם לחלוקת הממלכה והפלתה, בדיוק כפי שחזה שלמה (ע"פ גליה).

מדרש משלי פירש באופן דומה: "גורלך תפיל בתוכנו - זו תורה, שהיתה גורלו של הקב"ה ונתנה לישראל;    כיס אחד יהיה לכולנו - בשעה שעמדו על הר סיני ואמרו 'כל אשר דיבר ה' נעשה ונשמע'" (מדרש משלי (בובר)). כשבני ישראל קיבלו את התורה, הם גם התחייבו שיהיה להם גורל אחד משותף, ושיהיו ערבים זה לזה.

 פרק א    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   סיכום 
ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 

תגובות