איך מוצאים שכל?

קוד: ביאור:משלי ג4 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 
 פרק ג    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   סיכום 
ג4 וּמְצָא חֵן וְשֵׂכֶל טוֹב בְּעֵינֵי אֱלֹהִים וְאָדָם.

 סגולות

-כשתזכור את הטובות שעשו לך, תמצא חן ותחשב לבעל שכל טוב בעיני אלהים, שציווה להכיר טובה, וגם בעיני בני-אדם, האוהבים שזוכרים אותם.

 מצודות

ובזה תמצא חן ותהיה ידוע למשכיל בשכל טוב בעיני אלהים ואדם.


 הקבלות

בעיני אלהים ואדם

לא מספיק למצוא חן בעיני אלהים! ולא מספיק למצוא חן בעיני בני-אדם! צריך לשלב: קודם-כל למצוא חן בעיני אלהים, ואחר-כך גם למצוא חן בעיני אדם.  רעיון דומה נמצא ב:

1. משלי כד21: "יְרָא אֶת ה' בְּנִי, וָמֶלֶךְ" (פירוט) - קודם-כל לכבד את ה', ואחר-כך לכבד גם את המלך.

2. פרקי אבות: "איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם? כל שהיא תפארת לעושיה - ותפארת לו מן האדם" (רבי, משנה אבות ב א. ע"פ ר' ישעיהו הולנדר).

שתי מציאות-החן קשורות זו לזו, החן העליון משפיע על החן התחתון ולהיפך:

3. "כל שרוח הבריות נוחה הימנו - רוח המקום נוחה הימנו, וכל שאין רוח הבריות נוחה הימנו - אין רוח המקום נוחה הימנו" (רבי חנינא בן דוסא, משנה אבות ג י, ע"פ גליה).

4. "וכן היה רבי אליעזר הקפר אומר: אהב את השלום ושנא את המחלוקת. גדול השלום, שאפילו בשעה שישראל עובדים עבודה זרה, ויש שלום ביניהן, אומר הקדוש ברוך הוא אין רצוני לנגוע בהן. שנאמר "חבור עצבים אפרים הנח לו".   אם יש ביניהן מחלוקת מה נאמר בהן?  "חלק לבם עתה יאשמו"." (דרך ארץ זוטא פרק תשיעי. וראו במאמרנו "חבור עצבים אפרים הנח לו - אחדות לעומת שלום") - כשבני-ישראל מוצאים חן זה בעיני זה וחיים בשלום זה עם זה, הם מוצאים חן גם בעיני ה'.

 דקויות

מה זה מצא שכל טוב?

אנחנו מכירים את הביטוי "מצא חן בעיני-", אבל בפסוק זה נאמר לא רק ומצא חן אלא גם ושכל טוב; מה המשמעות של "מצא שכל טוב בעיני-"?

1. יש שקראו את הפסוק "ומצא חן בשכל טוב" (ע"פ דעת מקרא): מי שעושה חסד ואמת בשכל טוב, בצורה מושכלת ומוצלחת, יזכה למצוא חן; כמו במשלי יג15: "שֵׂכֶל טוֹב יִתֶּן חֵן, וְדֶרֶךְ בֹּגְדִים אֵיתָן".

2. ולדעתי הביטוי בעיני- מציין את נקודת המבט של-.   כשאומרים שאדם א מצא חן בעיני אדם ב, הכוונה, שמנקודת המבט של אדם ב, אדם א מצא חן;    כלומר, ב תופס את א כאדם חינני, חביב ואהוב.

לפי אותו היגיון, כשאומרים שאדם א מצא שכל טוב בעיני אדם ב, הכוונה, שמנקודת המבט של אדם ב, אדם א מצא שכל טוב; כלומר, ב תופס את א כאדם חכם ומוצלח (שכל = הצלחה מתוך חכמה).

אם כך, הפסוק שלנו מלמד, שמי שעושה חסד ואמת, או זוכר את מעשי החסד והאמת שעשו איתו, זוכה שגם ה' וגם בני-אדם רואים אותו וחושבים עליו כאדם בעל חן (נאה ואהוב) ובעל שכל טוב (חכם ומוצלח).

ומדוע הדגש על שכל טוב? כי יש אנשים המשתמשים בשכל שלהם לרעה, ירמיהו ד22: "חֲכָמִים הֵמָּה לְהָרַע וּלְהֵיטִיב לֹא יָדָעוּ". אבל כשאדם זוכר את מעשי החסד והאמת שעשו איתו, הוא מפתח בעצמו מידות טובות שמשלימות את כישוריו השכליים ומשתמש בשכל שלו על-מנת להיטיב (ע"פ גליה).

 פרק ג    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   סיכום 
ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 

תגובות