גברים

קוד: גברים בתנ"ך בתנ"ך

סוג: כלל_דמות

מאת:

אל:

 
אבגתא   אביאל בן צרור   אביאל הערבתי   אביאסף   אבידן   אבידע   אביה בן ירבעם   אביה בן שמואל   אביה של תחפניס   אביהוא   אביהם של ממרא אשכל וענר   אביחיל אבי צוריאל   אביחיל בן שמעי   אבים   אבימאל   אבימלך מלך גרר   אבימלך מלך שכם   אבינדב אבי אלעזר   אבינדב בן ישי   אבינדב בן שאול   אבינעם   אביעזר   אבירם בן אליאב   אבירם בן חיאל   אבישוע   אבישור   אבישי   אבישלום   אביתר   אבנר   אבצן   אברהם   אבשלום   אגא   אגג   אגור   אדבאל   אדליא   אדם   אדמתא   אדני בזק   אדני צדק   אדניה   אדרם   אדרמלך   אהד   אהוד   אהליאב   אהליבמה מאלופי אדום   אהרן   אוזל   אוי   אויל מרדך   אומר   און   אונם בן ירחמאל   אונם בן שובל   אונן   אופר   אורי   אוריה החתי   אוריה כהן   אוריה בן שמעיהו   אחאב בן עמרי   אחאב בן קוליה   אחבן   אחד מבני הנביאים   אחוח   אחז   אחזיה בן אחאב   אחזיה בן יהורם   אחזת   אחי   אחיאם   אחיה אבי בעשא   אחיה בן אחיטוב   אחיה בן שישא   אחיה השילני   אחיהוד   אחיו   אחיטוב   אחיטוב בן פינחס   אחיטוב כהן בימי בית ראשון   אחילוד אבי בענא   אחילוד אבי יהושפט   אחימלך בן אחיטוב   אחימלך החתי   אחימן   אחימעץ אבי אחינעם   אחימעץ בן צדוק   אחימעץ ניצב   אחינדב   אחיסמך   אחיעזר   אחיקם   אחירע   אחישר   אחיתפל הגילני   אחלי   אחסבי   אחשורוש   איה אבי רצפה   איה בן צבעון   איוב   איכבוד   אילון   אילן   איעזר   איש אחד מבני הנביאים   איש אלהים בזמן אחאב   איש אלהים בזמן עלי   איש אלהים מיהודה   איש בנימן   איש בשת   איש זקן   איש לוי   איש מצרי   איש נביא   איש צרי   איתיאל   איתמר   איתן בן זמה   איתן בן קישי   איתן האזרחי   אכיש   אכל   אלא   אלדד   אלדעה   אלה אבי הושע   אלה בן בעשא   אלה מאלופי אדום   אלון   אלחנן בן דודו   אלחנן בן יעיר   אליאב בן חלן   אליאב בן ישי   אליאב בן פלוא   אליאל   אליאל המחוים   אלידע אבי רזון   אלידע בן דוד   אליהו התשבי   אליהוא בן ברכאל   אליהוא בן תחו   אליחבא השעלבני   אליחרף   אלימלך   אליסף בן דעואל   אליסף בן לאל   אליעזר בן משה   אליעזר נביא   אליעם אבי בת שבע   אליעם בן אחיתפל הגילני   אליפז בן עשו   אליפז התימני   אליפלט בן אחסבי   אליפלט בן דוד   אליפלט השני   אליצור   אליצפן   אליקא   אליקים בן חלקיהו   אליקים כהן   אלישה   אלישוע   אלישיב   אלישמע אבי נתניה   אלישמע בן דוד   אלישמע בן עמיהוד   אלישמע השני   אלישמע סופר   אלישע   אלמודד   אלנעם   אלנתן אבי נחשתא   אלנתן בן עכבור   אלעזר בן אבינדב   אלעזר בן אהרן   אלעזר בן דודו   אלעשה   אלצפן   אלקנה בן יואל   אלקנה בן ירחם   אלקנה בן מחת   אלקנה בן קרח   אמון   אמוץ   אמנון   אמצי   אמציה בן חלקיה   אמציה כהן בית אל   אמציה בן יואש   אמר   אמריה בן חזקיה   אמריה בן מריות   אמריה בן עזריה   אמרפל   אמתי   אנוש   אסא   אסיר בן אביאסף   אסיר בן קרח   אסף אבי יואח   אסף בן ברכיהו   אספתא   אסר   אסר חדן   אפד   אפיח   אפים   אפרים   אצבן   אצליה   אצם   אצר   אראלי   ארבע   ארד בן בלע   ארד בן בנימין   ארודי   ארונה   ארי   ארידי   ארידתא   אריוך מלך אלסר   אריוך רב טבחיא   אריסי   ארם   ארמני   ארן   ארפכשד   ארצא   ארתחששתא   אשבל   אשבן   אשור   אשורם   אשכל   אשכנז   אשפנז   אשר   אשריאל   אתבעל   אתי בן ריבי   אתי הגתי   אתני   בארי אבי הושע   בארי החתי   בגתא   בגתן   בדד   בוז   בוזי   בזתא   בכורת   בכר בן אפרים   בכר בן בנימין   בכרי   בלאדן   בלדד   בלהן   בלע בן בנימין   בלע בן בעור   בלעם   בלק   בלשאצר   בן אבינדב   בן איש גר עמלקי   בן גבר   בן דקר   בן הדד בן חזאל   בן הדד בן טברמן   בן חור   בן חסד   בן טבאל   בן עמי   בני   בני הגדי   בני השם הגזוני   בניה הפרעתני   בניה אבי פלטיהו   בניה בן יהוידע   בנימין   בעור אבי בלע   בעור אבי בלעם   בעז   בעל חנן   בעליס   בענא בן אחילוד   בענא בן חושי   בענה אבי חלב   בענה בן רמון   בעשא   בעשיה   בצלאל   בקי בן אבישוע   בקי בן יגלי   ברוך   ברזלי   ברזלי הגלעדי   בריעה   ברכאל   ברכיה בן עדו   ברכיה בן שמעא   ברע   ברק   ברשע   בשלם   בתואל   גאואל   גבר   גד בן יעקב   גד נביא   גדי אבי מנחם   גדי בן סוסי   גדיאל   גדליה בן אמריה   גדליה בן אחיקם   גדליה בן פשחור   גדעון   גדעני   גוג   גוני   גחם   גיחזי   גינת   גלית   גלעד   גמלי   גמליאל   גמר בן יפת   גמריה בן חלקיה   גמריה בן שפן   גנבת   געל   געתם   גרא אבי אהוד   גרא אבי שמעי   גרא בן בנימין   גרב היתרי   גרשון   גרשם   גשם   גתר   דאג   דביר   דבלים   דברי   דדוהו   דדן בן יקשן   דדן בן רעמה   דדנים   דוד   דודה של הרעיה   דודו אבי אלחנן   דודו אבי אלעזר   דודו אבי פואה   דומה   דישן   דליה   דלפון   דמשק אליעזר   דן   דניאל   דעואל   דקלה   דרדע   דריוש   דשון   דשן   דתן   האמרי   הבל   הגא   הדד בן בדד   הדד האדמי   הדדעזר   הדורם   הדר   הוהם   הושע מלך ישראל   הושע נביא   הושעיה   החוי   היבוסי   הימם   הימן האזרחי   הימן המשורר; בן יואל בן שמואל   הלל   המדתא   המלצר   המן   הרן   התך   ויזתא   ופסי   זאב   זבד   זבדי   זבוד   זבח   זבל   זבלון   זהם   זיזא   זכור   זכרי   זכריה אבי אבי   זכריה בן ברכיה   זכריה בן יהוידע   זכריה בן ירבעם   זכריה בן יברכיהו   זכריה בן יהושפט   זמה   זמרי בן סלוא   זמרי מלך ישראל   זמרן   זעון   זרבבל   זרח אבי יובב   זרח בן יהודה   זרח בן עדיה   זרח בן רעואל   זרחיה   זתר   חבב   חבצניה   חבקוק   חבר בן בריעה   חבר הקיני   חברון   חגי בן גד   חגי נביא   חדד   חוילה בן יקטן   חוילה בן כוש   חול   חור בן כלב   חור מלך מדין   חור שתמך בידי משה   חורי   חורי מנחלי געש   חושי   חושי הארכי   חותם   חזאל   חזו   חזיון   חזיר   חזקיה אבי אמריה   חזקיה מלך יהודה   חיאל   חירה   חירם בן איש צרי   חירם מלך צר   חכליה   חכמוני   חלב   חלדי   חלן   חלץ הפלטי   חלק   חלקיה אבי גמריה   חלקיה בן אמצי   חלקיה בן שלום   חלקיה אבי אליקים   חלקיה אבי ירמיהו   חם   חמדן   חמול   חמור   חנוך בן ירד   חנוך בן קין   חנוך בן ראובן   חנון   חניאל   חנך   חנמאל   חנן בן יגדליהו   חנן בן מעכה   חנני   חנניה אבי שלמיה   חנניה בן עזור   חנניה מבני יהודה   חנניה אבי צדקיהו   חפים   חפני   חפר   חצרי הכרמלי   חצרמות   חצרן בן פרץ   חצרן בן ראובן   חרבונא   חרוץ   חרחס   חרי   חשביה   חשים   חשם   חת   טבאל   טבח   טברמן   טוביה העבד העמני   טוביה השליח מהגולה   יאזניה בן ירמיהו   יאזניה בן עזר   יאזניה בן הושעיה   יאזניה בן שפן   יאיר בן שגוב   יאיר בן שמעי   יאשיה בן צפניה   יאשיה בן אמון   יבחר   יבין מלך חצור   יבין מלך כנען   יביש   יבל   יברכיה   יגאל בן יוסף   יגאל בן נתן   יגדליה   יגלי   ידוע   ידותון   ידיעאל   ידלף   ידע   ידעיה   יהדי   יהוא בן חנני   יהוא בן יהושפט   יהואחז בן יאשיהו   יהואחז בן יהוא   יהודה   יהודי   יהוזבד   יהוידע אבי בניהו   יהוידע כהן   יהויכין   יהויקים   יהוכל   יהונדב בן רכב   יהונדב בן שמעה   יהונתן בן אביתר   יהונתן בן גרשם   יהונתן בן שמעה   יהונתן סופר   יהוצדק   יהורם בן אחאב   יהורם בן יהושפט   יהושע בית השמשי   יהושע בן יהוצדק   יהושע בן נון   יהושפט בן אסא   יהושפט בן נמשי   יהושפט בן פרוח   יהושפט מזכיר   יואב   יואח   יואל בן עזריה   יואל בן שמואל   יואל נביא   יואש אבי גדעון   יואש בן אחזיהו   יואש בן יהואחז   יוב   יובב בן זרח   יובב בן יקטן   יובב מלך מדון   יובל   יוזכר   יוחנן בן אלישיב   יוחנן בן עזריה   יוחנן בן קרח   יוידע   יויקים   יון   יונה   יונתן בן יוידע   יונתן בן קרח   יונתן בן שאול   יונתן בן שגה   יוסף אבי יגאל   יוסף בן יעקב   יורם   יושויה   יושפט המתני   יותם בן גדעון   יותם בן עזריה   יזרעאל   יחא   יחזקאל   יחיאל   יחלאל   יחצאל   יחת   יטור   יכין   ימואל   ימין   ימלה   ימנה   יעוש בן עשו   יעוש בן רחבעם   יעיאל   יעיר   יעלם   יעקב   יעשיאל   יפיע בן דוד   יפיע מלך לכיש   יפת   יפתח   יצהר   יצחק   יצר   יקה   יקטן   יקשן   יראייה   ירבעם בן יואש   ירבעם בן נבט   ירד   ירח   ירחם   ירחמאל בן חצרן   ירחמאל בן יהויקים   יריבי   ירימות   ירמיה אבי חמוטל   ירמיה בן חבצניה   ירמיה נביא   ישבי   ישבעם   ישבק   ישוה   ישוי בן אשר   ישוי בן שאול   ישי   ישמעאל בן אברהם   ישמעאל בן נתניה   ישעי   ישעיה   יששכר   יתמה   יתר   יתרא   יתרן   יתרעם   יתת   כדרלעמר   כורש   כוש בן חם   כוש בן ימיני   כושי אבי שלמיהו   כושי בן גדליה   כושי רץ   כושן רשעתים   כלאב   כלב   כליון   כלכל   כמהם   כנען   כנענה   כסלחים   כפתרים   כרכס   כרמי בן זבדי   כרמי בן ראובן   כרן   כרשנא   כשד   כתים   לא עמי   לאל   לאמים   לבן   לבני   להבים   לוד   לודים   לוט   לוטן   לוי   לטושם   ליש   למואל מלך   למך בן מתושאל   למך בן מתושלח   לפידות   מבצר   מבשם   מגדיאל   מגוג   מדון   מדי   מדין   מדן   מהומן   מהללאל   מהר שלל חש בז   מהרי הנטפתי   מואב   מוליד   מושי   מזה   מחויאל   מחול   מחלון   מחלי בן מושי   מחלי בן מררי   מחסיה   מחת   מטרד   מי זהב   מידד   מיכא   מיכאל אבי סתור   מיכאל בן בעשיה   מיכאל בן יהושפט   מיכה   מיכיה אבי עכבור   מיכיה בן אם מיכיהו   מיכיה בן גמריהו   מיכיה בן ימלה   מישאל בן עזיאל   מישאל מבני יהודה   מישע   מכי   מכיר בן מנשה   מכיר בן עמיאל   מלאכי   מלוך   מלך אדום   מלך אכשף   מלך בלע   מלך יריחו   מלך נינוה   מלך ערד   מלך צור   מלך שמרון   מלכי אדום   מלכי צדק   מלכיאל   מלכיה אבי פשחור   מלכיה בן אתני   מלכישוע   ממוכן   ממרא   מנוח   מנחם   מנחת   מנשה בן חזקיהו   מנשה בן יוסף   מעכה אבי אכיש   מעכה בן נחור   מעשיה אבי צדקיהו   מעשיה אבי צפניה   מעשיה בן שלם   מפבשת   מפיבשת   מפים   מצרים   מרדך בלאדן   מרדכי   מריות   מרס   מרסנא   מררי   מש   משא   משה   משיח בן דוד   משך   משלם   משמע   מתושאל   מתושלח   מתן אבי שפטיה   מתן כהן הבעל   מתרדת   נבוזראדן   נבושזבן רב סריס   נבות   נבח   נבט   נביא אחד   נביא זקן   נבית   נבכדנאצר   נבל   נגה   נדב בן אהרן   נדב בן ירבעם   נדב בן שמי   נון   נח   נחבי   נחום   נחור בן שרוג   נחור בן תרח   נחמיה   נחרי הבארתי   נחש העמוני   נחש אבי צרויה   נחשון   נחת   נמואל   נמרד   נמשי   נעמן בן בלע   נעמן בן בנימין   נעמן שר צבא מלך ארם   נפג בן דוד   נפג בן יצהר   נפיש   נפתחים   נפתלי   נר   נרגל שראצר   נרגל שראצר רב מג   נריה   נתן אבי זבוד   נתן אבי יגאל   נתן אבי עזריהו   נתן בן דוד   נתן נביא   נתן מלך   נתנאל בן ישי   נתנאל בן צוער   נתניה בן אלישמע   נתניה בן שלמיהו   סבא   סבכי החשתי   סבתה   סבתכא   סוא   סודי   סוסי   סיחן   סיסרא   סלד   סלוא   סמגר נבו   סנבלט   סנחריב   סף   סרגון   סרד   סתור   סתרי   עבד   עבד אדם הגתי   עבד מלך הכושי   עבדא   עבדאל   עבדון   עבדי   עבדיה נביא   עבדיה על הבית   עבר   עגלון   עדא   עדו   עדיה אבי ידידה   עדיה בן איתן   עדינא   עדריאל המחלתי   עובד בן בעז   עובד גיבור   עובל   עוג   עוץ בן ארם   עוץ בן דישן   עוץ בן נחור   עזא   עזור   עזי   עזיא העשתרתי   עזיאל   עזמות הברחמי   עזן   עזר   עזרא   עזריאל   עזריה בן אחימעץ   עזריה בן אמציהו   עזריה בן חלקיה   עזריה בן יהושפט   עזריה בן יוחנן   עזריה בן צפניה   עזריה מבני יהודה   עזריה בן יהושפט   עזריה בן נתן   עזריה בן צדוק   עיבל   עילי האחוחי   עילם   עינן   עיפה   עיפי הנטפתי   עירא בן עקש   עירא היארי   עירא היתרי   עירד   עירם   עכבור אבי בעל חנן   עכבור בן מיכיה   עכן   עכרן   עלוה   עלון   עלי   עמוס   עמיאל אבי מכיר   עמיאל בן גמלי   עמיהוד אבי אלישמע   עמיהוד אבי פדהאל   עמיהוד אבי שמואל   עמיהוד אבי תלמי   עמינדב   עמישדי   עמלק   עמנו אל   עמרי   עמרם   עמשא   עמשי   ענה בן צבעון   ענה בן שעיר   ענמים   ענר   ענת   ענתות   עפר   עפרון   עקן   עקש   ער   ערב   ערי   ערן   עשהאל   עשו   עשיה   עתי   עתניאל   פגעיאל   פדהאל   פדהצור   פדיה   פואה   פוה   פוט   פוטי פרע   פוטיאל   פוטיפר   פורתא   פיכל   פינחס בן אלעזר   פינחס בן עלי   פינן   פלג   פלדש   פלוא   פלט   פלטי בן ליש   פלטי בן רפוא   פלטיאל   פלטיה   פלני אלמני (הגואל של רות)   פלשתים   פלת   פערי הארבי   פקח   פקחיה   פראם   פרה   פרוח   פרמשתא   פרנך   פרעה (אשר לא ידע את יוסף   פרעה אשר לא ידע את ה'   פרעה חותן שלמה   פרעה מימי אברהם   פרעה מימי יוסף   פרעה נכה   פרץ   פרשנדתא   פשחור אבי גדליהו   פשחור בן אמר   פשחור בן מלכיה   פתואל   פתרסים   צבעון   צדוק אבי ירושא   צדוק כהן בימי בית ראשון   צדוק כהן בימי דוד   צדקיה בן כנענה   צדקיה בן חנניהו   צדקיה בן מעשיה   צדקיה מלך יהודה   צוער   צוף   צופר   צור   צוריאל   צורישדי   צחר אבי עפרון   צחר בן שמעון   ציבא   צידן   צלמנע   צלפחד   צלק   צפו   צפור   צפיון   צפניה אבי יאשיה   צפניה בן מעשיה   צפניה בן תחת   צפניה נביא   צפניה כהן משנה   צרור   קדמה   קדר   קהלת   קהת   קוליה   קין   קינן   קיש אבי שמעי   קיש בן אביאל   קישי   קמואל בן נחור   קמואל בן שפטן   קנז בן אליפז   קנז מאלופי אדום   קרח אבי יוחנן   קרח בן יצהר   קרח בן עשו   ראובן   ראש   רב החבל (באניית יונה)   רב סריס   רבע   רבשקה   רגם מלך   רדי   רזון   רחבעם   רחוב   רחום   ריבי   ריפת   רכב אבי יהונדב   רכב בן רמון   רם אב קדמון של אליהוא   רם בן חצרן   רמון   רמליה   רעהו של איש אחד מבני הנביאים   רעו   רעואל אבי חבב   רעואל בן עשו   רעי   רעמה   רפוא   רצין   רקם   שאול בן הכנענית   שאול בן קיש   שאול מרחבות הנהר; מלך אדום   שאלתיאל   שאר ישוב   שבא בן יקטן   שבא בן יקשן   שבא בן רעמה   שבי   שבנא   שבע   שגה   שגוב בן חיאל   שגוב בן חצרן   שדיאור   שובב   שובך   שובל   שוח   שוני   שוע   שותלח   שיזא   שישא   שישק   שכם בן גלעד   שכם בן חמור   שכר   שלה   שלום בן יביש   שלום בן צדוק   שלושה בני אבשלום   שלח   שלחי   שלם אבי חנמאל   שלם אבי מעשיהו   שלם בן יאשיהו   שלם בן נפתלי   שלם בן תקוה   שלמה בן דוד   שלמה בן נחשון   שלמי   שלמיאל   שלמיה אבי יהוכל   שלמיה בן חנניה   שלמיה בן כושי   שלמיה בן עבדאל   שלמנאסר   שלף   שם   שמאבר   שמגר   שמה בן אגא   שמה בן רעואל   שמה החרדי   שמואל בן אלקנה   שמואל בן עמיהוד   שמוע בן דוד   שמוע בן זכור   שמי   שמידע   שמלה   שמע   שמעא   שמעה   שמעון   שמעי בן אלא   שמעי בן גרא   שמעי בן גרשון   שמעי בן קיש   שמעי פקיד של דוד   שמעיה איש הא-להים   שמעיה אבי אוריהו   שמעיה אבי דליהו   שמעיה הנחלמי   שמר בן מחלי   שמר שמכר את שומרון   שמרי   שמריה   שמרן   שמשון   שמשי   שנאב   שעיר   שעשגז   שפו   שפט אבי אלישע   שפט בן חורי   שפטיה בן דוד   שפטיה בן מתן   שפטיה בן יהושפט   שפטן   שפן   שר האופים   שר המשקים   שר סכים רב סריס   שראצר בן סנחריב   שראצר שליח לחלות את פני ה'   שרוג   שריה בן נריה   שריה בן עזריה   שריה בן תנחמת   שריה סופר   שריה בן עזריאל   ששי   ששן   שת   שתר   תבל   תבני   תגלת פלאסר   תגרמה   תדעל   תובל קין   תולע בן יששכר   תולע בן פואה   תחו   תחן   תחש   תחת   תימא   תימן בן אליפז   תימן מאלופי אדום   תירס   תלמי מלך גשור   תלמי ענק   תמנע מאלופי אדום   תנחמת   תעי   תקוה   תרהקה   תרח   תרש   תרשיש בן יון   תרשיש יועץ של אחשורוש   תרתן  

תוספות ותגובות